Lærere – Terråk skole

Bindal kommune har vel 1400 innbygger og er den sørligste kommunen i Nordland. Bindal har vakker natur og gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel i hele kommunen. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt.

Terråk skole er en kommunal barne- og ungdomsskole i Bindal kommune med ca. 100 elever.

LÆRER – 2 FASTE STILLINGER PÅ TERRÅK SKOLE

Ved Terråk skole er det ledig 2 x 100 % fast stilling som lærer, med tiltredelse 1.8.2022.

Stilling 1:
Fortrinnsvis lærer på 5.-7. trinn med kontaktlæreransvar.

Stilling 2:
Fortrinnsvis lærer på 5.-10. trinn med kontaktlæreransvar. Det er ønskelig med kompetanse i programmering.

Kvalifikasjoner:
Søkere må

 • ha godkjent undervisningskompetanse på 5.-10 trinn, eventuelt 1.-7. trinn
 • ha kompetanse på ulike IKT-verktøy
 • beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Vi søker ansatte som

 • er opptatt av god klasseledelse
 • har evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor elevers behov
 • har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet og ellers i skolemiljøet
 • er velfungerende og samarbeidsorienterte i team
 • deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
 • har godt samarbeid med foresatte

Vi tilbyr:

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • kompetente og engasjerte lærere som lærer av hverandre
 • en veletablert skole
 • gode utviklingsmuligheter
 • fantastisk nærområde

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark på tlf. 481 78 512, eller e-post kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Den som tilsettes, må før tiltredelse levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 19. april 2022

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.