Lærerstilling

100% fast lærerstilling hos Grong voksenopplæring

Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6, ca. 20 mil nord for Trondheim. Gjennom kommunen renner den kjente lakseelva Namsen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg, og gokart bane. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og området er kjent for det gode laksefiske i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes det en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud for både fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a innenfor idrett, teater/revy og musikk.

Om arbeidsplassen:

Grong voksenopplæring holder til Kuben. Vi er samlokalisert med Grong barne- og ungdomsskole. Vi underviser etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere etter integreringsloven. I tillegg har vi spesialundervisning for voksne etter §4A-2. Vi har også undervisning av elever på Grong barne-og ungdomsskole, som har vedtak etter opplæringslovens §2-8 (språkopplæring for elever fra språklige minoriteter)

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Vurderingsarbeid
 • Utviklingsarbeid
 • Samarbeidsmøter

Fagønsker:

 • Relevant faglig og pedagogisk kompetanse.
 • 30 stp i norsk som andrespråk. Dersom søkeren ikke har dette, må den være villig til å ta det.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • God på tilpasset undervisning
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Målrettet og strukturert
 • Evne til pedagogisk refleksjon og nytenkning
 • Omstillingsdyktig

Vi tilbyr:

 • Gode lønns og tilsettingsvilkår
 • Varierte og selvstendige oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • God offentlig tjenestepensjon

Annen informasjon:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Arbeidstakere som ansettes i kommunen, vil gå på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Godkjent politiattest må framlegges.
 • Søkerliste kan bli offentliggjort.
 • Søkere med fortrinnsrett, eller ønske om bytte av arbeidssted bes om å oppgi dette i søknaden.

Søknadsfrist: 1. desember 2022

Ønsker du å vite mer om stillingen? Ta gjerne kontakt med rektor Monica Fiskum Ribe tlf 948 36 347 – monica.fiskum@grong.kommune.no

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema, som finnes på Grong kommunes nettside.