Våken nattevakt i privat hjem

Leka kommune søker personer som skal ha tilsyn med et barn under ett år. Tilsynet skal skje i barnets hjem på kveld og natt. I starten vil det være behov for vakt hver natt hele uka, og vi trenger derfor flere personer som kan dele på vaktene.

Du kommer til å omgås barnets mor og søsken, og vil på mange måter få rollen som familiemedlem.

Tilsynsbehovet er knyttet til barnets helsetilstand, men det er ikke avgjørende at du har helsefaglig bakgrunn. Det vil bli gitt grundig opplæring i nødvendige rutiner/prosedyrer, og nattevakten blir del av et team med fag-/helsepersonell i kommunen.

Det er svært viktig at du har riktig innstilling og personlighet i denne jobben, så personlig egnethet vil bli vurdert og vektlagt ved utvelgelse av kandidater til stillingene. Du må være glad i barn, ansvarsfull, stabil, trygg, omsorgsfull og selvstendig. Det er en fordel om du har erfaring med arbeid med barn.

Arbeidsmengde og turnus blir fastsatt i samarbeid med nattevaktene. Tidspunkt for oppstart avtales.

Lønn og andre godtgjøringer er i henhold til tariff.

Stillingen er underlagt sykepleiesjef, og har benevnelsen assistent.

Vi oppfordrer deg til å søke selv om du er usikker på om dette er en oppgave for deg. Ring oss gjerne, så finner vi ut av det!

 

Kontaktperson: avdelingsleder hjemmetjenester; Erna Borgan, telefon 977 58 591

Søknad sender du til post@leka.kommune.no

Søknadsfrist 23.oktober 2020.

 

Søknad kan også sendes til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller leveres på servicekontoret.

Det er viktig at det etableres en gruppe med nattevakter raskt, sånn at det kan gis samlet opplæring.

For å være tidseffektive vil vi derfor vurdere søknader og gjennomføre intervjuer fortløpende.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!