Leder – barnevernstjenesten

Leder for barnevernstjenesten i Ytre Namdal – Oppvekst og familie, Nærøysund kommune.

Vil du bli vår nye barnevernleder?

Vi søker etter en engasjert og faglig sterk leder som vil videreutvikle barnevernstjenesten i Ytre Namdal! Vår nye barnevernleder er en tydelig og dyktig leder, som er systematisk, selvstendig og som samarbeider godt med andre tjenester. Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et fagfelt i stor utvikling, og som leder vil du ha ansvar for videre implementering av barnevernsreformen, og ledelse av barnevernstjenestens utviklingsarbeid i samarbeid med andre.

Vi er opptatt av å skape gode tverrfaglige tjenester som gir rett hjelp til rett tid på rett plass. Som ny barnevernsleder vil du i tillegg til å lede barneverntjenesten, ha en viktig rolle i å utvikle det forebyggende arbeidet i regionen og skape gode helhetlige tjenester for barn og unge.

Ytre Namdal barnevernstjeneste er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nærøysund og Leka, der Nærøysund er vertskommune. Tjenesten er inndelt i omsorgsteam, tiltaksteam og undersøkelsesteam og du vil samarbeide tett med teamlederne i oppfølgingen- og utvikling av tjenesten. Hovedkontoret til tjenesten er lokalisert i Rørvik helsesenter og organisert som en enhet i sektoren oppvekst og familie.

Arbeidsoppgaver:

Som barnevernleder rapporterer du til kommunalsjef for oppvekst og familie. Du vil ha det overordnede ansvaret for barnevernstjenesten og for det lovpålagte ansvarsområdet med avgjørelsesmyndighet etter barnevernloven.

Stillingen omfatter fullt fagansvar, personalansvar og ansvar for barnevernets budsjett og regnskap.

Andre oppgaver:

 • Kvalitetssikring når det gjelder gjeldende lover og forskrifter – utvikle og ajourføre internt kvalitetssystem og internkontroll
 • Bidra til en god samhandlingskultur som sikrer helhetlige tjenester for barn og unge i kommunene
 • Samarbeide tett med teamledere og utvikle kommunens tiltaksapparat i tråd med intensjonen i Oppvekstreformen
 • Deltakelse i nettverk internt i kommunen og mellom barnevernstjenester i Trøndelag
 • Strategisk arbeid for å oppnå intensjonen i barnevernsreformen, og Oppvekstreformen

Kvalifikasjoner:

Utdanning på bachelor eller masternivå med sosialfaglig/helsefaglig kompetanse. Fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom.

 • Kunnskap om, og/eller erfaring fra kommunalt eller statlig barnevern
 • Lederutdanning innenfor barnevern og/eller ledererfaring
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Kunnskap om barnevernsreformen og kompetanse på ressursstyring og analyse
 • Systemkompetanse og kompetanse på forebyggende tiltak og tidlig innsats
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig, synlig og tilgjengelig leder som utfordrer, motiverer, støtter og stiller krav til medarbeiderne dine.
 • Du har gode samarbeidsevner, og er løsningsorientert i et tverrfaglig perspektiv.
 • Du evner å skape tillit og bygge relasjoner, internt og eksternt
 • Du er engasjert, setter tydelige mål, og har gjennomføringskraft

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • En meningsfylt jobb der du bidrar til å gjøre barns hverdag bedre
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Støtte fra ansatte i kommunalsjefens stab og kommunens HR- og økonomiavdeling

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Kommunalsjef oppvekst og familie, Kirsti Fjær, mob: 990 23 216

Søknadsfrist: 18. april 2022

Søk på stillingen her