Leder – landbruk og natur

Overhalla og Grong kommuner har felles enhet for landbruk og natur. Overhalla kommune er vertskommune, og enheten har kontorsted i et godt fagmiljø i Landbrukets fagsenter i Overhalla. I kommunene er det et aktivt landbruksmiljø både innen jord- og skogbruk.

Ved Overhalla og Grong landbruk og natur er det ledig en fast 100 % stilling som enhetsleder for tjenesten.

Stillingen er administrativt underlagt kommunedirektøren i Overhalla kommune.

Vi søker deg som har lyst til å være med på å videreutvikle et engasjert og serviceinnstilt kompetansemiljø til beste for næringsutviklingen og naturforvaltningen i regionen.

Stillingen omfatter følgende oppgaver:

Faglig og administrativt ansvar for ledelse av Overhalla og Grong landbruk og natur, herunder:

 • Personalansvar
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Fagrelaterte oppgaver og utviklingsprosesser innen landbruk og i henhold til intern arbeidsfordeling
 • Veiledning og forvaltningsoppgaver innenfor de aktuelle fagområdene

Leder for landbruk og natur møter i kommunens ledergruppe, og deltar på politiske møter etter behov.

Kvalifikasjoner:

Landbruksfaglig utdannelse på masternivå fra NMBU eller tilsvarende utdanning.

 • Relevant praksis fra tilsvarende stillinger/fagområde
 • Evne til å inspirere og veilede kolleger
 • Evne til utvikling og nyskaping
 • Evne til å ta initiativ og ansvar
 • Gode samarbeidsevner, både i forhold til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God IT-kompetanse

Det forutsettes at den som tilsettes disponerer bil.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende jobb i et spennende arbeidsmiljø
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning

Organisasjonen vil være i stadig endring. Den som tilsettes må være fleksibel hva angår endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Søknad om stillingen sendes med elektronisk søknadsskjema via Overhalla kommunes nettside (Ledige stillinger).

Søknadsfrist: 18. september 2022

Kontaktpersoner:

Trond Stenvik, kommunedirektør, tlf. 971 40 392 – trond.stenvik@overhalla.kommune.no

Oddbjørn Riseth, enhetsleder landbruk og natur, tlf. 900 70 658 – oddbjorn.riseth@overhalla.kommune.no