Ledige stillinger – barnehagene

Ledige stillinger i barnehagene i Overhalla – Ranemsletta barnehage og Skage barnehage

Ledige stillinger i Skage barnehage

 • Spesialpedagogisk koordinator: 100% fast stilling fra 15. 08. 2023
 • Barnehagelærer/Barne- og ungdomsarbeider: 100 % vikariat fra 15. 08. 2023
 • Fastvikar: 100 % vikariat fra 15. 08. 2023

Skage barnehage, med ca. 100 barn og 35 ansatte, kan tilby jobb i en ny og moderne barnehage med flotte utearealer med kort avstand til turområder. Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for barnehagebarn som vil bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling. Vi tilbyr jobb i et engasjert fagmiljø preget av høy kompetanse og erfaring med fokus på å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn.

Spesialpedagogisk koordinator må ha utdanning som barnehagelærer og tilleggsutdanning innenfor spesialpedagogikk. Annen relevant utdanning og erfaring kan vurderes.

Barnehagelærer/barne- og ungdomsarbeider må ha utdanning som barnehagelærer, fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning.

Vi søker etter kollegaer som har:

 • Arbeidserfaring fra barnehage eller arbeid med barn
 • Norskkunnskaper tilsvarende skriftlig nivå A2 og muntlig nivå B1.
 • God relasjonskompetanse og et positivt, reflektert barnesyn
 • Positiv, engasjert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Faglig fokus med et godt blikk for barns utvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Behersker digitale hjelpemidler godt

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk

Vi er en IA-bedrift.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.

Ved tiltredelse skal gyldig politiattest framlegges.

Søknadsfrist: 28. mai 2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos Styrer Marit Haugen tlf. 404 81 565 og Assisterende styrer Pia Aune tlf. 992 46 484

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. Utlysingen gjelder også eventuelle andre ledige vikariater.

Ledig stilling Ranemsletta barnehage

 • 100% spesialpedagog/ spesialpedagogisk koordinator –fast stilling fra 15.08.23.

Spesialpedagog må ha tilleggsutdanning som spesialpedagog, gjerne med fordypning innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vi søker etter kollegaer som har:

 • Et stort engasjement for sitt fagfelt.
 • Evne til å skape gode relasjoner med barn, foresatte og medarbeidere.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv og pålitelig
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig jfr. krav i “Lov om barnehager”.
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene
 • Kompetanse eller fordypning i arbeide med minoritetsspråklige barn er ønskelig.

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø, der vi har arbeidet med BTI (Bedre tverrfaglig innsats) og inkluderende barnehage og skolemiljø over flere år.
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med tariff.

Ranemsletta barnehage:

Ranemsletta barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i ca. 1km fra Overhalla Sentrum. Barnehagen har nye lokaler med et stort uteområde og flotte turområder utenfor gjerdet. Barnehagen kan tilby 105 plasser for barn i alderen 1 -5 år. Vi har ansatte som legger til rette for en trygg og god barnehagehverdag for enkeltbarnet og barnegruppa. Barnehagen har fokus på å skape et inkluderende barnehagemiljø, og ansattes kompetanseheving har vært og vil fortsatt ha fokus på dette arbeidet.

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk

Vi er en IA-bedrift.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved tiltredelse skal gyldig politiattest framlegges.

Søknadsfrist: 28. mai 2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos Styrer Janne Olsen Strand tlf. 415 36 560 og Assisterende styrer Sølvi Forseth tlf. 995 94 079

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside