Pleie- og omsorgstjenesten

Overhalla kommune søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim og i hjemmetjenesten?

Vi har for tiden ledige stillinger ved Overhalla sykeheim:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier til 80% fast stilling
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier til 70% fast stilling
 • 20% rekrutteringsstillinger for sykepleier/vernepleierstudenter

Om Overhalla sykeheim:

Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på ulike avdelinger; demensavdeling, somatisk langtidsavdeling og korttidsavdeling. Sykeheimen har gjennom flere år hatt ulike prosjekter. Noe som har ført til at vi har blitt god på blant annet velferdsteknologi, dokumentasjon og forflytning. Vi er en livsgledesykeheim, og har livsglede for den enkelte beboer i fokus.

For stillingene gjelder:

Det å bidra inn i det helhetlige arbeidet ved sykeheimen. Delta i direkte tjenesteyting til beboere på en faglig, trygg og respektfull måte. Bidra til at ansvarsområder følges opp, og at målsettinger nås.

Er du den vi leter etter?

Det samarbeides på tvers av ulike profesjoner og avdelinger, som gjør at du må være fleksibel og samarbeidsvillig. Vi er på jakt etter deg som er engasjert, liker gode faglige diskusjoner og refleksjoner for å utvikle tjenestene vi yter. Det å kunne være løsningsorientert og endringsvillig er også egenskaper vi ser etter.

Det er viktig med gode kommunikasjonsevner, og at du behersker norsk muntlig og skriftlig. Det vil legges vekt på personlig egnethet.

Hvis du er interessert å jobbe med eldre og bidra til å gjøre deres hverdag god og trygg, kan det være akkurat deg vi leter etter.

Vi tilbyr:

Engasjerte kollegaer i alle aldre. Godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse. Gode muligheter for videreutdanning og kurs med gode avtaler. Årsturnus. Lønn etter tariff.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med: Enhetsleder Overhalla sykeheim, Karianne Ahlin tlf; 95184842

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no

 

Helsefagarbeider (60%) og Rekrutteringsstilling i Hjemmetjenesten

Har du lyst til å jobbe i et godt arbeidsmiljø og ønsker en variert arbeidshverdag er du velkommen til oss.

Vi er en hjemmetjeneste i stadig utvikling og kan tilby

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Helsefagarbeider
 • 60 % fast stilling som helsefagarbeider fra 01.10.2021.

Stillingen innebærer årsturnus med 17 helger i løpet av 1 år.

Rekrutteringsstilling i hjemmetjenesten, syke – og vernepleierstudenter
Stillingen er helgestilling for høgskolestudenter fra 01.10.2021.

Stillingen innebærer:

 • Årsturnus med 17 helger i løpet av 1 år(16 – 18 % stilling), gjennomsnittlig hver 3. helg.
 • I tillegg til stillingsprosent, minimum 4 uker jobb i sommerferieperioden.
 • Lønn etter avtale (1. årsstudent: 325.00, 2. årsstudent: 371 000, 3. årsstudent: 480 000)
 • Avtalen vil være gjeldende inntil 3 år, eller ut studietiden.
 • Rekrutteringsstillegg for studenter som er i stilling til 31.august samme år som fullført utdanning (5000,- pr. års ansettelse, maks 15000,-)

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Søker må ha sertifikat for bil. Politiattest må framlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til hjemmetjenesten, v/Trude Lerfald, tlf 970 66 208

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no