Ledige stillinger – grunnskolene

Ledige stillinger Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole

LEDIGE STILLINGER OVERHALLA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Overhalla barne- og ungdomsskole har et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø, bestående av lærere, vernepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter, der alle voksne har et stort engasjement for elevenes trivsel og læring. Det er to kontaktlærere på alle klassetrinn. Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen. Skolen ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla, og er en barne- og ungdomsskole med 330 elever og 60 ansatte. Skolen har SFO med 50 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014, har et flott uteområde, og har fine idrettsfasiliteter like ved.

Overhalla barne- og ungdomsskole er i vekst, og derfor har vi behov for flere lærere, vernepleiere, spes.ped.koordinator og syrisk språkassistent.

Lærerstillinger inntil 200 %

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset den enkelte elev
 • Kontaktlærer
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Samarbeid med elevenes heimer

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.
 • Kompetanse i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy.
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever.
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt elevsyn, og er en tydelig og varm læringsleder
 • Du har evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever, og du følger opp elevene tett og systematisk
 • Du samarbeider godt og er en god lagspiller og relasjonsbygger
 • Du liker utfordringer og er fleksibel og endringsvillig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vernepleier/sosialfaglig arbeider inntil 100 %

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene vil være å bidra inn i det helhetlige arbeidet med elever som av ulike årsaker er sårbare, som trenger veiledning, støtte og tilrettelegging gjennom skoledagen sin.
 • Arbeidet vil inneholde både planlegging og gjennomføring av de sosiale og faglige målene for elevene, og vernepleieren skal samarbeide tett med elevenes lærere og skolens ledelse gjennom arbeidsuka.
 • Planlegge og gjennomføre sosial veiledning knyttet til elever.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig om minst 3-årig helse-/sosialfaglig høgskoleutdanning.
 • Det er ønskelig med erfaring/kompetanse innen autismespekter-vansker, ADHD og/eller elever med atferdsvansker.
 • Evnen til å sette seg inn i elevens utfordringer og muligheten for et godt samspill med eleven, familie og øvrig personale vil være sentralt.
 • Både formell kompetanse og realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper.

Personlige egenskaper:

 • Du må være selvstendig
 • Du har godt humør
 • Tydelig voksenperson med klare grenser, men samtidig være proaktiv i øyeblikket.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og pålitelig
 • Du innehar gode samarbeidsevner
 • Du er god til å planlegge og omgjøre planer til praksis
 • Vi søker deg som har fokus på det beste i barnet, ser barnets behov og utviklingspotensial.
 • Vi trenger vernepleiere som har et stort hjerte for elever med ulike livssituasjoner og vansker

Spesialpedagogisk koordinator 100 % årsvikariat

Overhalla barne- og ungdomsskole søker etter spes.ped.koordinator i inntil 60 % stilling. Stillingen omfatter også ansvaret for koordinering av undervisningen for flerspråklige elever, samt litt undervisning, totalt 100 % stilling.

Spesialpedagogisk koordinator skal være en faglig ressursperson for skolen innen fagfeltet tilpasset opplæring og spesialundervisning og minoritetsspråklig opplæring.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå enhetsleder i utvikling av det spesialpedagogiske arbeidet på skolen
 • Koordinere og tilrettelegge for spesialundervisningen
 • Veilede i arbeidet med IOP og rapportering, og kvalitetssikre
 • Være en deltakende part i saksgangen fra bekymring rundt en elev til saken er avklart om det er spes.ped tiltak eller tilpasset opplæring jf gjeldende spes.ped rutiner
 • Hovedansvar organisering og oppfølging av lesekurs i samarbeid med ansvarlig lærer og kontaktlærer
 • Etablere et godt samarbeid med elever, heimer, PPT, andre hjelpeinstanser og andre enheter på oppvekst i kommunen
 • Bistå enhetsleder i utarbeidelse av timeplan for best mulig organisering av spesialundervisningen
 • Tilrettelegge for, og gjennomføre utvidet kartlegging og testing av elever som trenger videre utredning
 • I samarbeid med kontaktlærer tilrettelegge for tiltak i klasser og for elever som trenger faglig og sosial styrking
 • Veilede lærere som har behov for råd i forbindelse med lese- og skriveopplæringa
 • Koordinerende rolle i opplæring av språklige minoriteter, både internt og opp mot samarbeidspartnere
 • Ansvar for IMDI søknader

Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for enkeltelevers situasjon på skolen, samt evner å se helheten i opplæringen for den enkelte og fellesskapet.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen. Det er ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse
 • Kompetanse i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy.
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever.
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt elevsyn, og er en tydelig og varm læringsleder
 • Du har kunnskap om å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever, og å følge opp elevene tett og systematisk
 • Du samarbeider godt og er en god lagspiller og relasjonsbygger, selv i krevende situasjoner
 • Du liker utfordringer og er fleksibel og endringsvillig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språkassistent syrisk inntil 80 % årsvikariat

Overhalla kommune etablerer fra høsten 2023 av et eget introduksjonstilbud for elever med behov for tospråklig opplæring. Stillinga som språkassistent inngår i dette tilbudet, og muligens også noe som støtte for enkeltelever i ordinær klasse.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte og hjelpe elever til å lære norsk og fortså norsk skole og samfunnsliv i nært samarbeid med skolen og hjemmet
 • Tospråklig fagopplæring forutsetter et nært samarbeid mellom de ulike lærerne som er involvert i opplæring til flerspråklige elever

Kvalifikasjoner:

 • Elevens morsmål (syrisk)
 • Ønskelig med erfaring fra skoleverket
 • Det er viktig at tospråklige assistent/lærer har samme språklige bakgrunn som elevene, samt gode ferdigheter i norsk

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og systematisk
 • Positivt syn på elevene
 • Være fleksibel og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet ved tilsetting

For stillingene tilbyr vi:

 • En engasjerende og variert jobb
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • Lønn etter tariff
 • Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, mob:905 67 910 eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, mob: 908 77 031

Tiltredelse: 1. august 2023

Søknadsfrist: 19. mai 2023

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

 

LEDIGE STILLINGER HUNN SKOLE

Hunn skole ligger på Skage, midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barneskole med 180 elever og drøye 40 ansatte. Vi har akkurat flyttet inn i en helt ny skole.

Skolen er i vekst, og derfor er det

Ledige lærerstillinger ved Hunn skole fra 01.08.2023

Lærer: Inntil 300 % vikariat frem til 31.07.2024.

Hunn skole har et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det legges til rette for samarbeid mellom ulike yrkesgrupper, mellom klassetrinnene og med andre instanser. Her vil du jobbe sammen med entusiastiske kollegaer som vil at du skal lykkes og trives. Vi har spesielt fokus på sosial læring gjennom lek og samarbeid, og det er stort rom for å være nytenkende og prøve ut kreative opplegg. Det er to kontaktlærere på alle klassetrinn. Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset gruppa og den enkelte elev
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Begynneropplæring i lesing og regning
 • Norskopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Hjem-skole samarbeid
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.
 • Kompetanse i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy.
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever.
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt elevsyn, og er en tydelig og varm læringsleder.
 • Du arbeider systematisk med grunnleggende ferdigheter.
 • Du har evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever, og du følger opp elevene tett og systematisk.
 • Du samarbeider godt og er en god lagspiller og relasjonsbygger.
 • Du liker utfordringer og er fleksibel og endringsvillig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vernepleierstillinger/sosialpedagogiske stillinger inntil 200 %

Vernepleier/sosialpedagogisk: Inntil 200 % vikariat frem til 31.07.2024.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene vil være å bidra inn i det helhetlige arbeidet med elever som av ulike årsaker er sårbare, som trenger veiledning, støtte og tilrettelegging gjennom skoledagen sin.
 • Arbeidet vil inneholde både planlegging og gjennomføring av de sosiale og faglige målene for elevene, og vernepleieren skal samarbeide tett med elevenes lærere og skolens ledelse gjennom arbeidsuka.
 • Planlegge og gjennomføre sosial veiledning knyttet til elever.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig om minst 3-årig helse-/sosialfaglig høgskoleutdanning.
 • Det er ønskelig med erfaring/kompetanse innen autismespekter-vansker, ADHD og/eller elever med atferdsvansker.
 • Evnen til å sette seg inn i elevens utfordringer og muligheten for et godt samspill med eleven, familie og øvrig personale vil være sentralt.
 • Både formell kompetanse og realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper.

Personlige egenskaper:

 • Du må være selvstendig
 • Du har godt humør
 • Tydelig voksenperson med klare grenser, men samtidig være proaktiv i øyeblikket.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og pålitelig
 • Du innehar gode samarbeidsevner
 • Du er god til å planlegge og omgjøre planer til praksis
 • Vi søker deg som har fokus på det beste i barnet, ser barnets behov og utviklingspotensial.
 • Vi trenger vernepleiere som har et stort hjerte for elever med ulike livssituasjoner og vansker

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos konstituert rektor Tomas Lian, mob: 480 20 185

Tiltredelse: 1. august 2023

Søknadsfrist: 19. mai 2023

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.