Ledige stillinger – Helse og familie

Lierne kommune har ledige vikariat/ midlertidige stillinger ved virksomhet Helse og familie.

Vi søker:

Vikariat Fysioterapeut 60 %.

Kommunal fysioterapeut har arbeidsoppgaver ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten, sykehjem og hverdagsrehabilitering.
Vi ønsker snarlig tiltredelse med varighet til 29.02.2024, med mulighet til forlengelse.
Krav om B-kjørekort.

Midlertidig stilling som Frisklivskoordinator i prosjektet “Freskar i Li”, inntil 50 % stillingsressurs.

Lierne kommune har i løpet av 2022 og videre i 2023 søkt og mottatt prosjektmidler til videreutvikling av frisklivstilbud. Vi søker prosjektleder/Frisklivskoordinator.
Ønske om helsefaglig høgskoleutdanning.
Stillingen er ledig fra dagens dato, med varighet til 29.02.2024.

Midlertidig stilling som Prosjektleder 50 %

Lierne kommune har i 2023 søkt og mottatt prosjektmidler “Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner” fra Helsedirektoratet. Målgruppen for dette prosjektet er helsepersonell og samarbeidspartnere rundt legetjenesten. Ønske om helsefaglig høgskoleutdanning og prosjektledelse.
Tiltredelse er 1. desember med varighet til 31.12.2024.

Vikariat Fagansvarlig barn og unge/barnekoordinator 40 %

Ved Familieenheten har vi rollen fagansvarlig barn og unge. Arbeidsbeskrivelse foreligger. Det er krav om helse eller sosialfaglig høgskoleutdanning.
Vikariatet er ledig fra 15.12.2023 – 15.06.2024, med mulighet til forlengelse.

Vikariat Helsesykepleier 30 %

Ved helsestasjon og skolehelsetjenesten har vi ledig vikariat som helsesykepleier, alternativt kan sykepleier tilsettes.
Vikariatet er ledig fra 15.12.2023- 15.06.2024, med mulighet til forlengelse.

Flere av stillingene kan kombineres

For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:

  • Lierne er en kommune på 2961 km2 (mer enn 6 ganger så stort som Oslo).
  • Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv.
  • I kommunen bor det ca 1300 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie garanterer kommunen barnehageplass.
  • Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..»

Vi søker deg som:

  • Har relevant utdanningsbakgrunn til den aktuelle stilling du søker
  • Har kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid
  • Du må ha gode evner til tverrfaglig samarbeid
  • Du må ha god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse

Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)

Søknadsfrist: 20. oktober 2023

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med kommunalsjef oppvekst og velferd, Edith Valfridsson, mob: 957 994 75 – edith.valfridsson@lierne.kommune.no