Ledige stillinger – hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Overhalla har base i Overhalla helsesenter, og er samlokalisert med helsetjenestene i Overhalla.

Vår hjemmetjeneste er under stadig utvikling, og vi jobber kontinuerlig for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver. Velferdsteknologi er en del av våre tjenester.

Ett bredt spekter av pasientgrupper får tjenester av hjemmesykepleien, der flere tekniske sykepleierfaglige prosedyrer etter hvert er faste oppgaver for tjenesten, for eksempel smertepumper, intravenøse behandlinger, ulike dren og kateter og omsorg ved livets slutt.

Tjenesten har i turnus ulike team – som demensteam og hverdagsrehabiliteringsteam, – og vi har ansatte med spesialkompetanse innen aldring og demens, kreft og psykiatri.

Vi søker engasjerte ansatte som vil være med på laget vårt.

Sykepleier i 80 % stilling i hjemmetjenesten, svangerskapsvikariat fra d.d – 01.05.2024

Stillingen har årsturnus, som gir muligheter for tilrettelegginger. (17 helger i løpet av 1 år.)

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Vi er en hjemmetjeneste i stadig utvikling og kan tilby:

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • En fremtidsrettet tjeneste
 • Vi søker positive, friske og framsynte medarbeider

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Evne til fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Søker må ha sertifikat for bil.

2 x 20 % rekrutteringsstilling for studenter (sykepleier/ vernepleier / helsefag) fra d.d

Stillingene har årsturnus, som gir muligheter for tilrettelegginger. (17 helger i løpet av 1 år.)

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Rekrutteringsstillinger har egen bonusordning.

Vi er en hjemmetjeneste i stadig utvikling og kan tilby:

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • En fremtidsrettet tjeneste
 • Vi søker positive, friske og framsynte medarbeidere

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Evne til fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert

Søker må ha sertifikat for bil.

Nærmere opplysninger om stillingene ved henvendelse til hjemmetjenesten, v/Beate Galguften Aunet, tlf 950 29 323 – beate.aunet@overhalla.kommune.no

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 30. november 2022