Logoped

Ledig vikariat som logoped i 50 % stilling i Overhalla kommune

Vi trenger en logoped i 50% stilling som brenner for det spesialpedagogiske feltet i et inkluderende perspektiv.

Logopedtjenesten i kommunen tilbyr hjelp til barn og ungdom i alder 2 – 19 år og i tillegg til voksne med behov etter f.eks sykdom eller skade.

Arbeidsoppgaver:

 • Observere og/eller kartlegge barn/unge/voksne som er henvist logopedtjenesten
 • Utredning, tiltak og behandling av barn, unge og voksne med språk-/talevansker eller svelgvansker
 • Deltakelse i tverrfaglig arbeid
 • Rådgiving til ansatte som arbeider med barn, elever eller voksne med logopedhjelp

Kvalifikasjoner:

 • Krav om godkjent logopedutdanning på høyskolenivå- eller masternivå.
 • Krav om pedagogisk grunnutdanning
 • Krav om spesial pedagogisk utdanning
 • Ønskelig med veiledningskompetanse
 • Erfaring fra arbeid i barnehage som inkluderer barn med nedsatt funksjonsevne er ønskelig
 • Erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Jobber proaktivt, løsningsorientert og tar selvstendige valg begrunnet i barnets beste.
 • Stillingen forutsetter evne og vilje til å ta utgangspunkt i barnets, ungdommens eller den voksnes behov, vedtak om spesialpedagogisk hjelp og til barnehagens organisering
 • Beherske bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du arbeider selvstendig
 • Du er strukturert, løsningsorientert og kan styre din egen arbeidsdag
 • Du er en trygg voksenperson for barn, elever og voksne med særskilte behov.
 • Du har gode tilpasningsevner
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du har evner til å avdekke og imøtekomme individuelle behov
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med barn, elever, voksne, ansatte og foresatte
 • Dine personlige egenskaper vil bli vektlagt i rekrutteringsprosessen

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • IA bedrift

Som logoped samarbeider du med enhetene der de som mottar tjenesten har tilbud. I tillegg jobber man som et team på tvers av enheter i kommunen. Kommunalsjef for oppvekst er din nærmeste overordnede.
PPT og andre eksterne samarbeidspartnere vil også være gode støttespillere i arbeidet.

Vi ønsker en logoped som har evne til å ha god oversikt over barnehagene og skolene som helhet og har et blikk for den enkeltes situasjon.
Vi ønsker at logoped evner å se helheten i tilbudet som gis for den enkelte, slik at tilbudet er best mulig tilpasset hver enkelt.

Personlig kvalifikasjoner vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kommunalsjef for oppvekst Grete Mo, tlf: 928 31 732 – grete.mo@overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 20. juni 2022

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no – Ledige stillinger.