Menighetspedagog i Overhalla

Vi søker etter menighetspedagog i inntil 50 % vikariat ut 1. halvår 2020, med mulighet for fast ansettelse.

Er du kreativ, kontakt-skapende og kan tenke deg å formidle det kristne budskapet til barn og unge? Kanskje er Overhalla menighet din neste arbeidsplass?
Sokneprest, kontorsekretær og menighetspedagog har kontorfellesskap i Overhalla kommunehus. Stillingen er knyttet til Midtre Namdal kirkelige fellesråd, som administreres av kirkekontoret i Namsos.
Vi søker deg som trives med å arbeide i team sammen med ansatte og frivillige, men som også evner å jobbe selvstendig. Du vil inngå i et godt kollegialt fellesskap med flere andre i trosopplæringen i Namdal prosti.

Arbeidsoppgaver:
Å følge opp og videreutvikle arbeidet med trosopplæringen i Overhalla menighet, f.eks. bokutdelinger, barnekor/klubb, «Lys våken», «Tårnagenthelg» og tiltak etter konfirmanttiden.
– Annet arbeid blant barn og unge
– Å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere
– Å formidle den kristne tro til barn og unge

Ønskede kvalifikasjoner:
– Relevant utdanning fra høyskole/universitet, f.eks. lærerutdanning
– Relevant praksis kan kompensere for formell utdanning
– God til å formidle og samhandle med barn og unge

Annet:
– Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen
– Du må være fleksibel mht. arbeidstid (helg- og kveldsarbeid må påregnes)

Vi tilbyr:
– Et positivt og godt arbeidsfellesskap
– Meningsfulle arbeidsoppgaver
– Lønn etter tariff og pensjonsordning i KLP

Søknad og frist:
– Søknad med CV sendes på e-post til mmb@kirken.namdal.no
– Søknadsfrist: 3. november 2019.

For mer info om stillingen, kontakt:
– Gunn Ågot Leite, trosopplæringskoordinator, 934 65 901
– Magne Bergslid, kirkeverge, 913 85 001