Museumspedagog/ fagleder formidling

Vi ser etter en person som er engasjert, positiv og er klar for lede og bidra til museets fornying i vårt møte med publikum.

Kunstmuseet NordTrøndelag ser etter en museumspedagog som ønsker å ta på seg mange varierte og spennende oppgaver i et kreativt miljø. Museumspedagogen vil ha ansvar for utvikling av museets formidlingstilbud, samt pedagogiske opplegg rettet mot barnehager, skoleverket og institusjoner.

Du vil få en viktig rolle og profil innenfor Kunstmuseets formidlingssatsing. Museet har en liten fagstab hvor vi arbeider tett sammen og avlaster hverandre ved behov. Det vil derfor bli lagt stor vekt på gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å løfte oppgaven i felleskap.

Som museumspedagog ved Kunstmuseet har du også ansvar som fagleder formidling ved Museet Midt IKS, deltar i museets fagforum og leder museets formidlingsseksjon.

Musemspedagog, viktige arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre nye pedagogiske formidlingsopplegg rettet mot Den Kulturelle Skolesekken, barnehager, institusjoner og museets besøkende.
 • Planlegging av utstillinger i samarbeid med museumsleder/kunstnere.
 • Tekst- og artikkelarbeid i forbindelse med formidling og samling.
 • Ansvar for utarbeidelse av søknader innen formidlingsfeltet i samarbeid med museumsleder.
 • Arbeide med ulike arrangement knyttet til Kunstmuseet.
 • Digital formidling og markedsføring av Kunstmuseets tilbud i samarbeid med avdelingens kontoransvarlig og museumsleder.
 • Etablere langsiktige planer og avtaler for formidlingstilbudet ved Kunstmuseet i samarbeid med museumsleder og formidlingsseksjonen i museet.

Fagleder formidling, viktige arbeidsoppgaver:

 • Lede formidlingsseksjonen:
 • Årshjul møter/samlinger
 • Kompetansekartlegging/utvikling
 • Lede samarbeidsprosjekt
 • Støtte formidlerne i sitt arbeid på avdelingene (strategi/kompetanse)
 • Sette fokus på formidling som forskning
 • Delta i museets strategiarbeid
 • Fagforummøter og strategisamling

Krav til søkeren:

 • Relevant utdanning på universitet eller høgskolenivå innen kunsthistorie, kulturhistoriske fag og/eller pedagogikk.
 • Erfaring innen kunstfaglig formidling
 • Utføre DKS turneer og delta på nasjonale fagrelevante seminarer som medfører reisevirksomhet i perioder
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
 • Ledelseserfaring, gjennomførings- og omstillingsevne
 • God formidlingsevne muntlig og skriftlig i både norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner, med fokus på å styrke museets publikumstilbud
 • Du må være nytenkende, imøtekommende og ha en positiv innstilling

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring innen pedagogikk
 • God kjennskap til den nordiske kunstscenen
 • Erfaring med museumsarbeid
 • Behersker flere språk i tillegg til norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling.
 • En utfordrende og spennende stilling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale – stillingskode 1065.

Søknadsfrist: 2. oktober 2022

For mer informasjon om museumspedagog stillingen kontakt: Museumsleder, Kunstmuseet NordTrøndelag Sara Cornelia Greiff, mob: 400 39 239 – sara.cornelia.greiff@museetmidt.no

eller om fagleder formidlingsansvaret kontakt: Direktør, Museet Midt IKS Camilla Birkeland, mob: 488 80 026 – camilla.birkeland@museetmidt.no

eller: HR-rådgiver Harald Selliseth, mob: 482 35 054 – harald.selliseth@museetmidt.no