Økonomisjef

Flatanger kommune er en kommune med et solid økonomisk fundament og er i stadig utvikling.

Vår økonomikonsulent går over i pensjonistenes rekker medio 2022 og vi søker Økonomisjef.

Økonomisjefen inngår i rådmannens ledergruppe og leder kommunens økonomiavdeling.

Om stillingen:

 • Fagansvar for løpende økonomistyring, eiendomskatteordningen, finansforvaltning, innkjøp og regnskap/bokføring/årsavslutning
 • Planlegging og gjennomføring av budsjett- og økonomiplanprosess i samarbeid med ledergruppen
 • Generell økonomirapportering og styring/oppfølging av årsbudsjett/årsplan
 • Kvalitetssikring av økonomi- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen og besørge nødvendig opplæring innen økonomiområdet
 • Forberede saker til politisk behandling tilhørende fagområdet
 • Være en premissgiver for videre utvikling i kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring
 • Erfaring fra kommunal virksomhet er en fordel, men ikke et krav
 • Relevant høyere utdannelse
 • Gode lederegenskaper
 • Gode samarbeidsevner, bygger tillit og bidrar til gode relasjoner
 • Analytisk og inneha god gjennomføringskraft
 • Strategisk kompetanse og utviklingsorientering

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr en utfordrende og utviklende stilling i en aktiv og spennende organisasjon.

Konkurransedyktige betingelser. Arbeidssted: Lauvsnes. Kommunen kan være behjelpelig med formidling av bolig.

Søknadsfrist: 17. januar 2021

Søk på stillingen her

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt rådmann Rune Strøm på tlf. 476 36 043 – rune.strom@flatanger.kommune.no, økonomikonsulent Gunnar Einvik på tlf. 476 36 505 – gunnar.einvik@flatanger.kommune.no, eller Hege Svendsen i FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920- hege@fremobemanning.no

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.

Om arbeidsgiveren
Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Det er sterk vekst i næringslivet, noe som også medfører økt tilflytting og stor optimisme. Vi har en høy kommunal aktivitet for å serve næringslivet og for å gjøre oss enda mer attraktiv som bostedskommune. Viktigste næringsveger er bredt spekter av havbruksrelatert virksomhet, småindustri, landbruk og turisme. Flatanger kommune er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og på fjellet. Kommunesenteret Lauvsnes ligger ca. en times kjøring fra Namsos.