Montessoripedagog

Overhalla Montessoriskole ligger i Overhalla kommune og er per i dag godkjent for inntil 60 elever fordelt fra 1.-10.trinn. Skolen åpnet høsten 2017, og er medlem av Norsk Montessoriforbund.

Montessoripedagog

Fra 01.08.20 trenger vi en lærer med godkjent faglig og montessoripedagogisk utdanning som kan jobbe på mellomtrinnet.
Det er ønskelig med kompetanse i fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og musikk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For mer informasjon, se vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 1.juni 2020

Kontaktperson: Rektor Irene Haug, mob: 980 18 538 eller irene.haug@omskole.no