Ledige stillinger – Hunn skole

Hunn skole ligger på Skage, midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barneskole med nesten 180 elever og ca 45 ansatte. Skolen har SFO med 50 elever. Det bygges helt ny og moderne skole nå, som blir tatt i bruk ved oppstart nytt skoleår 2022/2023.

Ledig stilling som Assisterende rektor ledig ut skoleåret 2021/22, inntil 100% stilling.

Det er ledig inntil 100% vikariat som assisterende rektor fram til 31.07.2022. Stillingen vil bestå av i hovedsak ledelse i samhandling med konstituert rektor. Vi tilbyr samarbeid i lederteam sammen med barnehager og skoler i kommunen. Tiltredelse snarest.

Vi ønsker søkere som:

 • Er resultatorientert, nytenkende og kan lede pedagogisk utviklingsarbeid
 • Er inspirerende og samarbeider godt med elever, ansatte og foreldre
 • Har lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Kan ta ansvar for å organisere, følge opp og videreutvikle arbeidet på Hunn skole
 • Har et positivt og reflektert elevsyn
 • Har kunnskap om nasjonale læreplaner, derunder fagfornyelsen LK20.
 • Har undervisningserfaring.
 • Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i undervisning og i samarbeid med andre
 • Er en god relasjonsleder
 • Har en løsningsfokusert lederstil
 • Har et positivt og reflektert elevsyn

Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen.

 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • Lønn etter avtale.

Personlige kvalifikasjoner og egenskaper blir vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Søknadsfrist: 26. desember 2021

Søk på stillingen her

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos: kommunalsjef for oppvekst Grete Mo, tlf.928 31 732 eller konstituert rektor Tomas Lian, tlf. 482 68 965.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no à Ledige stillinger.

 

Ledig inntil 100% lærerstilling ved Hunn skole

Skolen har følgende kompetansebehov: Begynneropplæring i lesing og regning, spesialpedagogikk, engelsk og musikk. De som ansettes må kunne inneha kontaktlærerfunksjon.

Vi ønsker søkere som:

 • Har minimum 30 studiepoeng i helst to av fagene matematikk, norsk eller engelsk
 • Er tydelige og varme læringsledere
 • Har erfaring som kontaktlærer
 • Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
 • Arbeider systematisk med grunnleggende ferdigheter
 • Kan ha variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
 • Er god til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever og har gode ferdigheter ihht Vurderingsforskriftens krav
 • Har evner til tett og systematisk oppfølging av elever

Det er krav om godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.

Vi leter etter lærer med følgende personlige egenskaper:

 • Har et positivt elevsyn
 • Har evner til et tett og godt samarbeid med foresatte
 • Er arbeidsom, strukturert og systematisk
 • Er målrettet og ambisiøs
 • Er en god lagspiller og relasjonsbygger
 • Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig

Personlige kvalifikasjoner og egenskaper blir vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

Lønn etter avtale.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato.

Søknadsfrist: 26. desember 2021

Søk på stillingen her

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos: kommunalsjef for oppvekst Grete Mo, tlf.928 31 732 eller konstituert rektor Tomas Lian, tlf. 482 68 965.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no à Ledige stillinger

Tiltredelse: snarlig