Prosjektleder bygg

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Vi har som mål å forvalte, drifte og utvikle Helseforetakets bygninger og yte service som legger til rette for god pasientbehandling.
Avdelingen er organisert i fem seksjoner med ansvar for: Forvaltning, utvikling, bygningsmessig drift og renhold.
Eiendomsavdelingen er ISO sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Avdelingen er godkjent lærebedrift, har medarbeidere med høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

Eiendomsavdelingen står overfor mange utfordringer i arbeidet med å forvalte, utvikle bygg og lokaler for den kliniske virksomheten. Dette medfører utredning av store og små prosjekter, og gjennomføring i tråd med virksomhetens behov. Administrasjon av eiendomsporteføljen med oppfølging av leietakere og dokumentasjon av arealdisponering og bygningstekniske egenskaper.
Vi har behov for å knytte til oss en person med bred prosjektlederkompetanse og gjerne med erfaring fra flere faser i et byggeprosjekt (tegning, programmering, prosjektering, brukerprosesser og gjennomføringsfase).
Prosjektleder skal gjennomføre prosessen med utvikling av arealløsninger, planlegge og gjennomføre ulike typer prosjekter. Koordinering og tilrettelegging ved anskaffelse av større utstyr til bruk i den kliniske virksomheten. Arbeidsoppgavene innebærer tett samarbeid med helseforetakets kliniske virksomhet.
Det må påregnes arbeidsoppgaver i helseforetakets eide og leide areal.

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes en person med relevant høyere utdanning på bachelor- og masternivå, byggfaglig- eller teknisk kompetanse.
 • Prosjektledelse og erfaring med bruker/ansatte medvirkning.
 • Bakgrunn fra utviklingsprosjekter/byggeprosjekter

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert, strukturert, og har god gjennomføringsevne.
 • Evne til å se helheten i et prosjekt.
 • God prosessforståelse.
 • Evne til å kunne jobbe selvstendig og i team.
 • God økonomisk forståelse og kunnskap om kalkulasjon.
 • Gode datakunnskaper, ønskelig med kjennskap til archicad (BIM) og autocad.
 • Kunnskap i forhold til relevant lovverk og standarder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Eiendomssjef Kirsti Sundfær Stubbe, mob: 950 41 138 eller seksjonsleder eiendom/drift Arne Jørgen Påsche, tlf: 74 21 53 84

Søknadsfrist: 17. oktober 2021

Søk på stillungen her