Økonomisjef

Vil du lede arbeidet med å sikre den helhetlige økonomiske styringen av Grong kommune, og være en sentral drivkraft for hele organisasjonen?

Her får du brukt din kompetanse og erfaring innen virksomhetsutvikling, økonomistyring og finans til å sikre vår mulighet til videre vekst og utvikling. Økonomisjefen skal være støttende og rådgivende for kommunen sine tjenesteområder og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har et stort søkelys på tverrfaglig samarbeid. Du vil også få brukt dine lederegenskaper i utviklingen og ledelsen av organisasjonen.

Stillingen som økonomisjef er sentralt plassert i kommunedirektørens stab, og inngår i kommunens strategiske ledergruppe. Økonomisjefen er leder for økonomiavdelingen, noe som innebærer både faglig ansvar, lederoppgaver og personalansvar.

Grong kommune er i kontinuerlige endringsprosesser for å tilpasse organisasjon og tjenester til nye utfordringer. Vi søker en rollebevisst og engasjert leder for å drive et samlende lederskap basert på vårt verdigrunnlag, åpenhet, ansvarlighet og tillit.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Implementering av nye verktøy innen økonomiområdet og videreutvikling av økonomi- og budsjettprosessen
 • Styrke arbeidet med utreding og analyse, samt virksomhetsstyring
 • Utnytte de digitale muligheter og planlegge for videre digital utvikling innen fagområdet
 • Styrke samspillet og samskapingen mellom IT, HR, lønn og økonomi slik at vi utvikler gode fellestjenester
 • Budsjett og økonomiplan
 • Finansforvaltning
 • Investeringsprosjekter
 • Eiendomsskatt
 • Regnskap og fakturering
 • Samarbeid innen videreutvikling av økonomiområdet med relevante kommuner, regionale og statlige aktører til beste for Grong

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minst høgskolenivå og ledererfaring fra sektoren. Tilleggsutdanning innenfor økonomi/ledelse på nivå høgskole/universitet foretrekkes
 • Erfaring med strategiske og operative oppgaver innen økonomistyring og analysearbeid.
 • Solid kunnskap og forståelse innen finans og kommuneregnskap.
 • Ledererfaring og kjennskap til offentlige forvaltning
 • Kompetanse og interesse for digitale verktøy for økonomistyring og analyse.
 • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre endringsprosesser
 • Erfaring fra balansegangen mellom å lede eget fagområde, samtidig med å forvalte et helhetssyn på vegne av overordnet ledelse

I vår vurdering av kandidater vil følgende egenskaper vektlegges:

 • Evne til å jobbe strukturert og analytisk
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Lyttende og inkluderende
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Endringsvillig, beslutningsdyktig, tydelig og handlekraftig med gjennomføringskraft
 • God prosessforståelse
 • Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi kan tilby:

Vi tilbyr utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Fra en sentral posisjon i kommunedirektørens ledergruppe vil du være med å utvikle kommunen videre i et spennende samspill mellom politikk og administrasjon. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Lønn etter avtale og god pensjonsordning. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som framgår i gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. 6 mnd. prøvetid.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om å ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Du vil bli varslet om ditt ønske om å unntas fra offentlig søkerliste ikke oppfylles.

Kontaktperson for stillingen er: kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg, mob: 917 48 370 – bjorn.aalberg@grong.kommune.no

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens nettside.

Søknadsfrist: 1. juli 2023