Psykriatisk sykepleier og helsesykepleier

Ledige stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – 80% stilling Psykiatrisk sykepleier og 100% stilling Helsesykepleier

Helsestasjons-/ skolehelsetjenesten har 4 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enhet Helse og familie og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

80 % stilling for psykiatrisk sykepleier

Fra 01.05.2020 har vi ledig 80% fast stilling for psykiatrisk sykepleier.

For stillingen gjelder:

Kvalifikasjoner: 

Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller psykisk helsearbeid for barn og ungdom.  Fordel at søker har erfaring innen psykisk helsearbeid barn og unge. Søkere med kompetanse og erfaring i å lede grupper foretrekkes.

Annen 3-årig helsefaglig utdanning med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og som oppfyller øvrige kvalifikasjoner er relevante søkere

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:

Oppgaver tillagt stillingen er varierte og omfatter blant annet:

 • Oppfølging, hjelp og støtte til barn og ungdom med psykisk sykdom eller som er under utredning for psykiske utfordringer
 • Forebygging og oppfølging tidlig ruskarriere
 • Undervisning/veiledning til barn og ungdom, foresatte og annet fagpersonell
 • Undervisning i klasserom
 • Lede grupper
 • Deltakelse i tverrfaglig innsatsteam
 • Planarbeid på individnivå
 • Nært samarbeide med andre faggrupper
 • Generelt medansvar for utvikling av tjenester og arbeidsmiljø

100 % stilling helsesykepleier

Fra 01.07.2020 er det ledig 100% fast stilling for helsesykepleier.

For stillingen gjelder:

Kvalifikasjoner:  

Helsesykepleier med spesialutdanning eller god erfaring innen psykisk helsearbeid barn og unge. Søkere med kompetanse og erfaring i å lede grupper foretrekkes.

Stillingens arbeids- og ansvarsområde: 

Helsesykepleiers oppgaver er svært varierte og omfatter blant annet

 • Forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom
 • Skolehelsetjeneste ved barne- og ungdomsskole
 • Oppfølging ungdom i videregående skole
 • Undervisning/veiledning til barn og ungdom, foresatte og annet fagpersonell
 • Undervisning i klasserom
 • Lede grupper
 • Deltakelse i tverrfaglig innsatsteam
 • Planarbeid på individnivå
 • Nært samarbeide med andre faggrupper
 • Generelt medansvar for utvikling av tjenester og arbeidsmiljø

For begge stillinger gjelder:

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker personer med:

 • Positivitet og engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig
 • Gode kommunikative ferdigheter i forhold til brukergrupper og samarbeidsparter. Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i samarbeid med øvrige helsetjenester
 • Dagarbeidstid

 

For stillingene gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

For nærmere opplysninger kontakt:

Enhetsleder Heidi Kildal, tlf. 915 28 467  – heidi.kildal@overhalla.kommune.no

Fagleder Hege Dahl Lysberg, tlf. 415 36 550 – Hege.Dahl.Lysberg@overhalla.kommune.no

 

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no innen 01.03.2020