Rektor Nærøysundet skole

Er du vår nye rektor?

Nærøysund kommune ligger i Ytre Namdal, nord i Trøndelag fylke, omgitt av Namdalskysten i vest og fjell og fjorder i øst. Kommunen har ca. 10000 innbyggere. Kommunen har i dag ca. 950 ansatte og er Norges største oppdrettskommune. Kommunen har også et rikt kulturliv med mange gode fritidstilbud. Skolestrukturen er desentralisert, og kommunen har seks skoler med ulike størrelse.

Fast stilling som rektor ved Nærøysundet skole fra 01.08.2020

Nærøysundet skole ligger i Ottersøy og er en barneskole i vekst, med 126 elever og 19 ansatte i dag. Skolen har i mange år hatt eget drivhus og skolehage, og i tett tilknytning til skoleområdet er det flotte turområder som elevene ofte benytter seg av. Skolen er opptatt av et godt læringsmiljø fritt for mobbing, og har vært PALS-skole i over 10 år.

Vil du være med å fortsette det gode arbeidet som gjøres på skolen, og videreutvikle dette? Har du klare tanker om hva som skaper en god skole og greier du å omsette dette i praksis? Da vil vi gjerne at du søker!

Stillingsbeskrivelse

Ledelsen av skolen er satt sammen av rektor og en assisterende rektor, og i tillegg har skolen en merkantil ressurs. Rektor har hovedansvaret for den totale virksomheten og er 100% administrativ med et fokus på pedagogisk ledelse.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med erfaring fra skole som har:

 • Relevant faglig og pedagogisk utdanning
 • Formell lederutdanning og/eller ledererfaring fra en utdanningsinstitusjon
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • God kjennskap til grunnskolen og relevant lovverk
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og nytenkende, og virker samlende for alle ansatte på enheten.
 • Du kan arbeide strategisk og målbevisst med skoleutvikling og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer.
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å utvikle et godt læringsmiljø og læringsutbytte for elever og ansatte.
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt.
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne

Lønns- og arbeidsvilkår:

 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • God støtte av ressurser i kommunen og internt
 • Kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover- og avtaleverk.

Det må påregnes en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær på telefon 99023216

Søknadsfrist 1.mai 2020

Søknad sendes: post@naroysund.kommune.no