Kommunedirektør

Ledig stilling som kommunedirektør

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom administrativt og politisk nivå i kommunen.Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Øverste administrative ansvar for løpende drift av Røyrvik kommune.
 • Lede, organisere og koordinere kommunens virksomhet slik at den opererer som en samordnet enhet
 • Utøve trygg økonomisk styring og planlegging innen vedtatte rammer.
 • Bygge tillit til og godt omdømme blant innbyggere og næringsliv
 • Oppfølgning og videreutvikling av interkommunale samarbeid
 • Ansvarlig for å koordinere fullført saksbehandling

Du bør ha kompetanse/erfaring innen:

 • Ledererfaring, gjerne fra kommunal organisasjon og offentlig forvaltning
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå.
 • God administrativ- og økonomisk forståelse.
 • God kjennskap til, erfaring med arbeid opp mot politiske prosesser
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte
 • God systemforståelse, kunnskap og forståelse av relevant lov- og avtaleverk
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape motivasjon og begeistring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Relasjonsorientert leder med interesse for mennesker og prosesser
 • Nytenkende og innovativ, uredd i møte med endringer
 • Engasjement for samfunnsoppdraget, demokrati og lokalsamfunn
 • Stor arbeidskapasitet
 • Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet.

Tilsettingsvilkår:

Lønn etter avtale, etter lov og avtaleverk.
Innmelding i KLP, med offentlig tjenestepensjon får du en av Norges beste pensjonsordninger. Ordningen dekker AFP, uføre – og etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Røyrvik kommune har tjenestebil, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil.
Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside. Vitnemål og referanser tas med til intervju.

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. Offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 1.desember 2020

Tiltredelse: 1.april 2021

Spørsmål om stillingen fås ved henvendelse til: Ordfører Hans Oskar Devik, telefon 481 19 070, e-post: Hans.Oskar.Devik@royrvik.kommune.no