Rektor Namdalseid skole

Midt mellom Namsos og Steinkjer i naturskjønne omgivelser, ligger et smykke av en skole. Namdalseid skole er en fulldelt 1-10 skole med 153 elever og SFO. Den nye skolen ble tatt i bruk i 2020. Vi har en flott og funksjonell skolebygning tilknyttet ny hall, og med et flott utstyrt uteområde som legger til rette for fysisk aktivitet og leik. Skolen er tilknyttet idrettsanlegg med kunstgressbane og tartandekke, hopp- og skianlegg. I tillegg har vi et nærområde rikt på natur som inspirerer til turer og legger til rette for varierte læringsformer på ulike arenaer.

Namdalseid skole har 29 dyktige og kompetente ansatte som jobber strukturert og systematisk med å utvikle elevene våre både faglig og sosialt. På skolen er vi opptatt av å skape en «Vi -kultur» som gir et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Et inkluderende, positivt og godt arbeidsmiljø blant de voksne inspirerer til utvikling hos hver enkelt og skolen som helhet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Som rektor vil du ha helhetsansvar for utvikling og drift av Namdalseid skole innenfor de ambisiøse mål som er satt og de fullmakter som er gitt. Det forventes at du utvikler Namdalseid skole i takt med nye krav og utfordringer, og at du samarbeider med aktører internt i kommunen og aktuelle eksterne aktører.

Vi søker en leder som:

 • har ledererfaring- fortrinnsvis som skoleleder
 • har rektor-/ lederutdanning
 • har pedagogisk utdanning med kompetanse for 1.-10. trinn
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • har gode IT-kunnskaper
 • er en tydelig leder med ambisjoner og visjoner
 • har fokus på god drift og skoleutvikling
 • har gode relasjonelle ferdigheter
 • er selvstendig, tar initiativ og har gjennomføringskraft
 • jobber strategisk, systematisk og langsiktig
 • er engasjert, modig og åpen for nytenkning
 • står opp for elevene, personalet og det arbeid som gjøres på skolen
 • kan vise til måloppnåelse på organisasjonsutvikling
 • har erfaring fra drift og endringsarbeid i skoleorganisasjoner

Vi tilbyr:

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor vi legger vekt på fag- og teamsamarbeid
 • et dyktig og ambisiøst rektorkollegium med fokus på profesjonalitet og lærende fellesskap
 • en engasjert foreldregruppe
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
 • pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • en kommune som har barn og unge som satsningsområde

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf. Opplæringslovens § 10-9 (skal ikke vedlegges søknaden)
Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.
Nåværende adresse og tlf.nr., samt eventuell sommeradresse og tlf.nr. bes oppgitt

Søknadsfrist: 14. juni 2021

Kontaktpersoner: Arnt Ivar Jakobsen, mob: 917 94 327 eller Knut Storeide, mob: 954 62 099

Søknad med CV sendes elektronisk her.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentlighetsloven §25.