Rektor

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen og er et trafikk-knutepunkt mellom Ytre og Indre Namdal, og mellom Helgelandskysten og E6. Høylandet er ei revyglad landbruksbygd (som ligger ca. 20 meter over havet) med- flotte utmark- og fjellområder. Vi har en ny og flott flerbrukshall som er fylt med et rikholdig aktivitetstilbud for både store og små.
Høylandet barne- og ungdomsskole har et godt læringsmiljø, og kan over flere år vise til gode faglige resultater. Skolen er en 1-10 skole med 172 elever.
Skolen har et godt arbeidsmiljø, med ansatte som har fokus på å skape et godt læringsmiljø. Høylandet kommune er et lokalsamfunn med MOT.

Spennende stilling ved Høylandet barne- og ungdomsskole

REKTOR
Vikariat, med muligheter for fast ansettelse

Vi søker deg som har eleven i sentrum, og hjertet i det pedagogiske arbeidet. Du er nyskapende og ansvarlig for at skolen har god kvalitet i opplæringen. Du er en pådriver for det pedagogiske utviklingsarbeidet, og ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø for elevene.

Ansvarsområder:

 • Øverste administrative og faglige leder for skolen
 • Å lede skolen etter lov og forskrifter.
 • Ansvar for at skolen er i pedagogisk og organisatorisk kvalitetsutvikling
 • Skape gode læringsprosesser og et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene.
 • Å skape et godt arbeidsmiljø sammen med ansatte og ansattes representanter.
 • Utvikling- og omstillingsarbeid for å sikre skolens oppdrag og utvikling i fremtiden

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • Relevant IKT-kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Utdanning i ledelse blir vektlagt (relevant ledererfaring kan kompensere)

Om deg:

 • Har evne til å planlegge og gjennomføre en framtidsrettet opplæring av høy kvalitet
 • Er opptatt med å jobbe systematisk med politiske vedtatte mål sammen med kommunens ledelse.
 • Har fokus på tilpasset opplæring, og evne til å tenke helhetlig rundt barns oppvekstmiljø.
 • Du er trygg i lederrollen,
 • Evner å motivere og veilede medarbeidere
 • Har gode samarbeidsevner, og er en god relasjonsbygger.
 • Du er inkluderende, tydelig
 • Du er utviklings -og løsningsorientert
 • Du har fokus på elevens læring, mestring og trivsel

Personlige egenskaper i tråd med skolens verdier vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi kan tilby:

 • En interessant og utfordrende lederstilling med mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Stillingen er et 1 års vikariat, med muligheter for fast ansettelse.
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig og evt. barnehageplass.

For spørsmål kontakt:

kommunalsjef oppvekst- og kultur Kristin Lonmo Almaas tlf. 995 460 51, kristin.almaas@hoylandet.kommune.no eller Hege Svendsen, FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920, hege@fremobemanning.no
Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Søknadsfrist 27. mai 2021

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.