ROV-operatør

Emilsen Fisk AS ble etablert allerede i 1975, og har siden utviklet seg til å bli en av hjørnesteinsbedriftene på Namdalskysten. Selskapet har vokst til å bli et helt konsern, med totalt rundt 50 ansatte, konsesjoner for oppdrett av laks (5649 tonn MTB), og flere underliggende selskaper i konsernstrukturen. Vi finner blant annet to rederier som utfører serviceoppdrag, egen ROV-avdeling for inspeksjoner av nøter, fortøyninger og overvåking av fiskehelse, samt eierskap i både settefisk- og rensefiskanlegg.

I forbindelse med økt oppdragsmengde og overgang til turnus-ordning i ROV-avdelingen, søker vi nå etter flere ROV-piloter.

Krav til søker:

 • Gyldig helseattest
 • Båtvant
 • Førerkort klasse B

Ønskelig:

 • Serviceinnstilt og gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Fleksibel
 • Fagbrev (fortrinnsvis akvakultur, FU-operatør, elektro, data, matros eller lignende)
 • Relevant bransjeerfaring
 • D6 begrenset eller høyere
 • Sikkerhetskurs
 • ROC eller SRC

Vi kan tilby:

 • 100 % fast jobb i en solid og fremtidsrettet bedrift, i en av landets viktigste næringer.
 • Godt arbeidsmiljø, og sosiale sammenkomster.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • God pensjonsavtale og helseforsikring.
 • 12/9-turnus.

For nærmere info og spørsmål, kontakt: Robert Aakvik, produksjonsleder. Mob. 951 81 310.

Søknad sendes til: ila@emilsenfisk.com

Søknadsfrist: 19. mars 2023