Samisk språk- og kulturmedarbeider

Ledig stilling under Oppvekst og mangfold, Samisk avdeling, Språksenteret som:

SAMISK SPRÅK- OG KULTURMEDARBEIDER (sykevikariat) i 100%

Oppgaver i stillingen:

  • Tilrettelegge og være med i den praktiske gjennomføringen av prosjekt og aktiviteter ihht vedtatte planer.
  • Bidra til å skape arenaer, møteplasser og synliggjøring av samisk språk og kultur

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Praktisk erfaring fra og kunnskap om samisk kultur
  • Utdanning innen barne- og ungdomsarbeid, helse og omsorg eller kultur. (Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet).

Personlige egenskaper:

  • Vi søker medarbeidere som trives med å jobbe med barn og unge, har vilje til faglig utvikling og nytenkning og har evne til samarbeid innenfor et arbeidsfellesskap.
  • Bidrar positivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

  • Lønn etter avtale
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Før tilsetting må gyldig politiattest framlegges.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Tiltredelse snarest og varighet inntil 30.06.2023 med mulighet for forlengelse.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos Samisk språk- og kulturleder Sten Jønsson, tlf. 975 77 733, epost: Sten.Erling.Jonsson@royrvik.kommune.no

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside – www.royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 31.12.2022

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25. I så fall vil søker bli varslet om det før publisering finner sted.