Sjåfør til servicebil

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS er et interkommunalt selskap eid av 12 kommuner. Selskapet ble etablert i 1979 og har med datterselskaper en årlig omsetning på 180 mill. kr og 60 årsverk. Vi utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander og bedrifter. Selskapet er miljø- og kvalitetssertifisert etter NS/EN 14001:2015, 9001:2015 og 45001:2018.

Sjåfør til servicebil:

Arbeidsoppgaver:

• Rydding og vedlikehold rundt våre hytte renovasjons punkt og returpunkt
• Kjøre avfallstaxi med skapbil (kl. B) med lift
• Delta i den ordinære driften av dagens gjenvinnings stasjoner

Du må ha:

• Førerkort klasse B
• Gode samarbeidsevner
• Gode evner til å arbeide selvstendig og i team
• Gode miljøbevisste holdninger

Kjekt om du har, men ikke et krav:

• Erfaring i bruk av ryddesag og snøfreser
• Kjennskap til gjenvinningsbransjen
• Maskinførerbevis kl. M4, T1

Om stillingen:

Med bakgrunn i økt arbeidsmengde og etablering av nye servicetilbud øker vi bemanningen på Stormyra avfalls- anlegg. Hovedoppgaven i stillingen vil være å sørge for at våre hytterenovasjonspunkt og returpunkt til enhver tid fremstår ryddig og klar til bruk. Det være seg snørydding, klipping/rydding av gress eller opprydding generelt.

En annen viktig oppgave vil bli å kjøre avfallstaxi. Vi skal hente gjenvinningsstasjonsavfall hjemme hos de som ikke kan levere selv. Arbeidsoppgavene kan endres i takt med selskapets utvikling.

Vi tilbyr arbeid i en spennende bransje med et aktivt og uformelt miljø. Vi legger stor vekt på personlige egenskaper og evnen til å arbeide i en liten organisasjon.

Lønn etter avtale/kvalifikasjoner. Pensjonsordning etter kommunale vilkår.

Spørsmål om stillingen rettes til:
Avdelingsleder gjenvinningsstasjoner Stein Gunnar Estensen på tlf. 469 49 540 eller e-post: stein@mna.no

Søknad med CV, kopi av attester og referanser sendes innen 6. oktober til: firmapost@mna.no eller Midtre Namdal Avfallsselskap, Barlia 45, 7863 Overhalla.