Sykepleier/ vernepleier

3. STK. 100 % FASTE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER STILLINGER I HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN

Rekruteringstilskudd på kr. 100 000,- mot 2 års bindingstid

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.
Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

3 stk. sykepleier/vernepleierstillinger fast 100 % dag, aften og arbeid hver tredje helg.

Stillingens arbeidsområde:

 • Det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i sykehjemmet og hjemmesykepleie. Herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.
 • Tverrfaglig samarbeid, oppfølging av PLO meldinger mellom hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste
 • Du vil også bli en del av kommunens styrkede akutt medisinske beredskap.
 • Du vil få opplæring i AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support).

Vi søker etter personer som er:

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon
 • Har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeidere
 • Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter i en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Etter endt prøvetid inngås avtale om et rekruteringstilskudd på kr. 100 000,- mot 2 års bindingstid
 • Det tilrettelegges for relevant videreutdanning

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. Arbeidsmiljøloven § 14.3 og HTA kap. 1 § 2.3

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes: Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside, www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakter: Nina Øie Devik, avdelingsleder 481 18 095 – epost Nina.Devik@royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 27. februar 2022

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.