Seksjonsleder Eiendomsavdelingen

Seksjonsleder Eiendomsavdelingen Sykehuset Namsos

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Avdelingen er ISO 9001 og 14001 sertifisert.
Driftsseksjonen ved Sykehuset Namsos har ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen ved sykehuset. Driftsseksjonen har 11 medarbeidere med høy kompetanse innenfor ulike faggrupper. Vi søkere etter en serviceinnstilt person med godt humør og engasjement. Du må ha ønske om og evne til å lede og videreutvikle vår driftsseksjon ved Sykehuset Namsos.

Arbeidsoppgaver:
Driftsansvar for egen seksjon innebærer:

– Ivaretagelse av bygningsmessig drift og vedlikehold av bygningsmasse og uteområder.

– Bidra aktivt til god ressursutnyttelse og total måloppnåelse for enheten.

– Fremme et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeide med personalet i egen seksjon.

– Sikre gode kundeopplevelser og være en god relasjonsbygger overfor sykehusets enheter.

– Budsjett-, resultat- og personalansvar innenfor seksjonens ansvarsområde.

Ivareta systemansvar innenfor avdelingens felles drift og støttesystemer.

Kvalifikasjoner:
Det søkes en person med relevant høyere utdanning som bachelor/ingeniør med byggfaglig- eller teknisk kompetanse.
Du bør ha erfaring med personal ledelse.
God kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy, behersker norsk skriftlig og muntlig.
Kompetanse innenfor drift av bygg og eiendom vektlegges.
Lang og relevant erfaring med dokumenterte resultater kan erstatte kravet til formell utdannelse.

Personlige egenskaper:
– Gode samarbeidsevner internt og eksternt.

– Systematisk og kvalitetsbevisst holdning i utførelsen av arbeidet.

– Evne til å ivareta helhetsperspektivet.

– Endringsvilje overfor ny teknologi, nye arbeidsformer og endrede rammebetingelser.

– Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov.
Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Søknadsfrist: 19. desember 2020

Kontaktperson: Avdelingsleder eindom, Tore Westerheim, tlf: 74 09 85 05 – tore.westerheim@hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no