Sykepleiere

Ledige stillinger innen pleie og omsorg – 2 x 80% faste stillinger sykepleier

Vi har pasienten i fokus 24 timer i døgnet, og vi jakter nye kollegaer som brenner for sitt fag og som ønsker å gi av sin kunnskap, omsorg og trygghet. Vil du bli en del av et lag med dyktige helsearbeidere, som jobber ut fra verdiene om å ivareta brukernes akutte og grunnleggende behov, samt jobbe for å skape en meningsfylt tilværelse for beboer/ bruker? Da er det deg vi er på utkikk etter!

Vår avdeling er godt rustet, både når det gjelder fagkompetente ansatte og utstyr. Vi er kjent for vårt faglig sterke miljø og tette samarbeid med legetjenesten, i tillegg til å gi ansatte utfordrende oppgaver og personlig utvikling i jobben. Hos oss får du et kollegium som ønsker at alle skal trives både i og utenfor arbeidsplassen.

Nå ser vi etter deg! Vil du bli med på laget?

Vi har disse stillingene ledig:

  • 2 x 80 % fast stilling som sykepleier ved sykeheimen. Turnus med arbeid hver 3. helg.

Pleie og omsorgsavdelingen er organisert med felles ledelse av hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg.
Grong sykeheim har tre pleieavdelinger, samt eget kjøkken og vaskeri. Vi drifter også en dialysesatelitt for Helse Nord-Trøndelag. Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Ved tilsetning vil følgende kriterier bli vektlagt:

  • Personlig egnethet
  • Kunne yte god omsorg, være positiv og lojal
  • Evne til å se den enkelte bruker og dens behov
  • Gode samarbeidsevner

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. 6 mnd. prøvetid. Vi har en god pensjonsordning.

Tilsetting skjer etter nærmere avtale med leder.

Ønsker du å vite mer om stillingene? Da kan du ta kontakt med avdelingsleder Marit Aarlie på tlf. 948 34 650.

Søknadsfrist: 11. februar 2022

Søk på stillingene her