Teknisk personell

SinkabergHansen er en selvstendig helintegrert sjømatprodusent med hovedkontor i Nærøysund. I fellesskap med Emilsen Fisk røkter vi totalt 30 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. SinkabergHansen har i dag 250 egne ansatte i hele verdikjeden fra smoltproduksjon til ferdig bearbeidet laks. Mål om bærekraftig ressursutnyttelse, fiskevelferd, fiskehelse, kvalitet og trygg mat er grunnleggende for vår aktivitet.

Teknisk personell Laksefabrikken

Laksefabrikken på Marøya vis-a-vis kystbyen Rørvik blir stor. Bokstavelig talt. Utstyrsmessig det nyeste av det nyeste. Interessante oppgaver. Selvstendig arbeid – og i team. Rammet inn av meget gode fasiliteter.

SinkabergHansen søker flere ansatte med teknisk kompetanse. En bredt sammensatt faggruppe er målet. Vi ser etter folk med variert bakgrunn og erfaring. Mulighet for turnus.

Montering og ferdigstillelse av anlegget er godt i gang. Etter planen skal Laksefabrikken være klar for ordinær drift i juni 2021. Dette vil bety et nytt, sentralt kapittel i vår historie – og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Ønskede kvalifikasjoner: 
– Gjerne industrimekaniker
– Sammensatt praksis og erfaring
– Interesse for automasjon/elektriske komponenter

Egenskaper:
– Strukturert og faglig dedikert
– Løsningsorientert
– Trives med å jobbe i team

Vi kan tilby:
– Spennende jobb med varierte utfordringer
– Godt faglig, sosialt og inspirerende miljø
– Lønn, forsikrings- og pensjonsordninger med konkurransedyktige betingelser.

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til:

Teknisk leder fabrikk Halle Løvmo – mob 917 50 385, eventuelt personalsjef Frode Lauritzen – mob 908 98 545

Søknad med CV, vitnemål og referanser innen søndag 1. november 2020. 

SØK PÅ STILLINGEN HER

Velkommen som søker hos oss!