Teknisk personell

SinkabergHansen er en selvstendig helintegrert oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag om lag 250 egne ansatte. 23 konsesjoner (16 heleide) i Trøndelag og Nordland driftes. Ved Rørvik har vi fabrikk for slakting og bearbeiding. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med – sammen med en rekke prosjekter innen forskning og utvikling.

Til vår sentrale landbase på Storvollen søkes:

TEKNISK PERSONELL

Som følge av flere og ikke minst interessante oppgaver, søker vi ved vår landbase ved Storvollen teknisk personell. Gjerne nye medarbeidere med ulik erfaring. Din bakgrunn kan være så forskjellig: Industrimekanikk, elektro eller automasjon for å nevne noe av det som er interessant.

Jobb på dette feltet i SinkabergHansen vil medføre en del reising. Hovedsakelig i vårt operasjonsområde på Namdalskysten og Helgeland. I hverdagen stilles gjerne effektiv transport på sjø og land til rådighet, samt at det åpnes for å arbeide i skiftordning.

På Storvollen har vi i et godt og bredt sammensatt fagmiljø, med god tilgang på oppdatert utstyr og materiell. SinkabergHansen har grunnleggende målsetting om effektiv og bærekraftig havbruksdrift, noe som innebærer trygge og forutsigbare systemer for kvalitet og HMS også innenfor det tekniske fagfeltet.

Noen sentrale arbeidsoppgaver:
–    Motor-reparasjoner, generelt vedlikehold generatorer/fremdriftssystem
–    Sveising av aluminium, stål og syrefast ved reparasjoner og deleproduksjon
–    Forebyggende vedlikehold av alle tekniske innretninger
–    Slipsetting og årlig vedlikehold av båter

Din bakgrunn / ønskede kvalifikasjoner (i utvalg):
–    Teknisk utdanning, mekanikk/elektro, eller erfaring med automasjon
–    Bakgrunn ifra sveising/produksjon
–    Motormekaniker/tekniker
–    Kompetanse på hydraulikk
–    Erfaring plate- og sveisearbeid /sertifikat sveising aluminium

SinkabergHansen kan tilby:
–    Spennende fast jobb med varierte utfordringer
–    Et trygt og godt arbeidsmiljø
–    Mulig turnusordning
–    Konkurransedyktige betingelser; lønn, forsikrings- og pensjonsordninger

For utfyllende informasjon om jobb og muligheter kontakt gjerne:

Personalsjef Frode Lauritzen, mob 908 98 545, frode@sinkaberg-hansen.no eller

Teknisk leder Hallgeir Pedersen, mob 913 60 227,  halpede@sinkaberg-hansen.no 

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser innen fredag 12. juni 2020.

Søk på stillingen her