Teknisk sjef

Utvikling – samhandling – ledelse

Vi har ledig 100 % stilling som teknisk sjef for snarlig tiltredelse. Teknisk sjef er leder for teknisk enhet, som består av ca 26 årsverk. Teknisk sjef rapporterer til rådmannen.

Overhalla kommune har fokus på aktiv utvikling av lokalsamfunnet og av kommunen som tjenesteyter. Vi har flere større og spennende prosjekter i gang og under planlegging, spesielt innenfor eiendomsutvikling, arealforvaltning og tilrettelegging for bosetting og næring. Kommunens miljøprofil og klima- og miljøplan er en drivkraft når det gjelder utvikling av kommunens drift, infrastruktur og bygningsmasse.

Stillingen medfører også utstrakt kontakt med privat virksomhet og publikum. Vi vektlegger å yte god service overfor brukerne og å ha en kvalitativ god tjeneste med høy etisk standard.

Din evne til å tenke overordnet og strategisk i tillegg til å sikre gjennomføring, vil være avgjørende for å lykkes.

Hovedarbeidsområder:

 • Økonomi-, personal og fagansvar for det kommunaltekniske tjenesteområdet (byggesaksbehandling, oppmåling, regulerings- og planarbeid, vann/avløp/renovasjon, forurensning, kommunale veier, forvaltning/drift/vedlikehold/utvikling av kommunale bygg og øvrige anlegg m.v.).
 • Saksbehandling/planlegging innen området.
 • Prosjektledelse innen ansvarsområdet.
 • Delta i felles prosesser som skal utvikle Overhalla kommune.
 • Samarbeid med øvrige kommunale tjenester og andre samarbeidspartnere.

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Er engasjert og ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunnet.
 • Har relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå.
 • Har erfaring fra ledelse som stimulerer til samarbeid, dialog og et godt arbeidsmiljø.
 • Er god til å kommunisere, med god evne til skriftlig og muntlig formulering.
 • Har kjennskap til offentlige anskaffelser.
 • Er nytenkende, systematisk og har god gjennomføringsevne.
 • Har forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med meningsfulle oppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø også på tvers av fag- og tjenesteområder.
 • Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon: Rådmann Trond Stenvik tlf. 97 14 03 92

Elektronisk søknad på vår hjemmeside www.overhalla.kommune.no innen 25.06.2019