Tilrettelegger pallefabrikken

Vi utvikler mennesker!

En viktig nasjonal oppgave ivaretas av Ytre Namdal Vekst. Alle som er i stand til det, skal få, og beholde en jobb. Vårt oppdrag er å tilby arbeidsinkludering for flest mulig. I vårt område skjer dette i form av 24 ordinært ansatte, 36 medarbeidere i VTA og 44 tiltaksplasser på oppdrag for NAV og Nærøysund kommune. På lag med næringsliv og ulike aktører benytter vi kunnskap og erfaring for å nå verdifulle mål. Både for den enkelte – og vårt samfunn som helhet.

Vi søker: Tilrettelegger pallefabrikken

Vi søker etter en ny tilrettelegger til pallefabrikken, en av våre VTA-avdelinger (Varig tilrettelagt arbeid). Som tilrettelegger skal du i samarbeid med arbeidsveileder tilrettelegge arbeidet slik at tiltaksdeltakere opplever mestring og utvikling gjennom praktisk arbeid.

Pallefabrikken er en moderne fabrikk med avdelinger på Kolvereid og Rørvik. I 2021 leverte vi 190.000 engangspaller til våre kunder i havbruksnæringa i Ytre Namdal.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • I samarbeid med arbeidsveileder tilrettelegge arbeidet slik at tiltaksdeltakere opplever mestring og utvikling gjennom praktisk arbeid
 • Delta i produksjon sammen med våre tiltaksdeltakere
 • Bidra til opplæring og individuell oppfølging
 • Drift og vedlikehold av maskiner og utstyr

Erfaring og kompetanse:

 • Erfaring med å veilede og utvikle mennesker
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide i team og på tvers av faggrupper
 • Fagutdanning og/eller arbeidserfaring innen mekaniske fag
 • Praktiske ferdigheter og evne til å prioritere

Kompetansekravene er ikke absolutte, personlig egnethet og gode referanser vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb der du får kombinere veiledning og praktisk tilrettelegging av arbeidet for deltakere i våre tiltak
 • En mulighet til å utgjøre en forskjell og bidra til et mer inkluderende samfunn
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning i KLP

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med produksjonsleder Kay Knotten, tlf. 458 60 174 – kay@ynvekst.no eller faglig leder tiltak Tor Einar Neerland, tlf. 458 60 213 – tor@ynvekst.no

Søknadsfrist: Søknad med cv sendes kay@ynvekst.no innen 15. februar 2022

Tiltredelse etter nærmere avtale. Ansettelse i stillingen krever at det framvises politiattest.