Vernepleier

Røyrvik oppvekstsenter består av barnehage, skole 1-10 kl. SFO og kulturskole. Det er 53 elever på skolen, 13 barn i barnehagen, og ca. 44 elever har kulturskoleplass. Vi er ca. 19 medarbeidere i et godt og sosialt arbeidsfellesskap, preget av humør og samarbeid. Her arbeider ansatte og elever med visjonen «Sammen på jakt etter magiske øyeblikk»

100 % vernepleier, avdeling barnehage.

Det er ønskelig at søkere på vernepleierstillingen har:

 • 3-årig høyskoleutdanning som vernepleier
 • Kjennskap til – Tegn til tale

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet til å sette seg inn i barnets utfordringer, samt evnen til samspill med barn, barns familie og øvrig personale.
 • Formell kompetanse og realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper
 • Godt humør
 • Tydelig voksenperson med klare grenser
 • Være løsningsorienter og ha gode samarbeidsevner
 • Ha fokus på det beste i barnet, se barnets behov og utviklingspotensialet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Krav om politiattest ved tilsettelse.
 • Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknad om stillingen sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside, www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: 01.08.2021

Spørsmål om stillingene rettes til:
Mari Marthe Hojem, enhetsleder, tlf.: 971 26 201, mari.marthe.hojem@royrvik.kommune.no
Geir Anton Staldvik, avdelingsleder, tlf.: 995 16 564, geir.staldvik@Royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 16.05.2021

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.