Vernepleier

Høylandet skole er en barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 173 elever og 40 ansatte.  Vi arbeider aktivt med å skape et trygt og godt skolemiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte».  Høylandet skole er en skole med MOT.

Vi har ledig 100 % fast stilling som vernepleier fra 01.01.21 ved Høylandet barne- og ungdomsskole.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen skal bidra til at tilbudet til elever med særskilte behov blir helhetlig og i tråd med faglige tilrådinger, i skolen og på SFO.
 • Være en ressurs i skolens arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø
 • Gi råd og veiledning innen fagområdet, med vekt på tidlig innsats og forebygging.
 • Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter

Ønskede kvalifikasjoner

Vernepleier, eller annen relevant høyskoleutdanning.

Ønskelig med relevant erfaring fra lignende arbeid i skole.
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • støtte og veilede elever til å komme i læringsposisjon.
 • være en god relasjonsbygger,
 • evne til å skape god kontakt med barn som strever med sosiale relasjoner
 • kunne se «hele «eleven
 • en tydelig voksen med gode omsorgsevner.
 • er løsnings- og utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig
 • kan jobbe strukturert og planlegge i tråd med kommunens og skolenes overordnede planer

Vi tilbyr

Stillingsstørrelse: 100 % fast stilling.
Stillingstype: Fast dagtid (37,5 t arbeidsuke)
Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen
Gode pensjonsordninger i KLP

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9)

Vi oppfordrer kandidatene å bruke elektronisk søknadsskjema som du finner her www.hoylandet.kommune.no/soknadsskjema/

Søknadsfrist: 15. november 2020.

Kontaktperson: Kristin Lonmo Almaas, kommunalsjef for oppvekst og kultur, mobil: 995 46 051