Veterinær/ fiskehelsebiolog

SinkabergHansen er en selvstendig oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag om lag 280 egne ansatte. Havbruksavdelingen drifter lokaliteter i Trøndelag og Nordland. Laksefabrikken for slakting og bearbeiding ligger på Marøya. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med – sammen med ulike prosjekter innen forskning og utvikling.

VETERINÆR/FISKEHELSEBIOLOG

Har du genuin interesse for havbruk tør vi garantere «helklaff» om du satser på SinkabergHansen. Som nyskapende aktør i en viktig region for lakseoppdrett, bidrar våre ansatte og samarbeidspartnere til utvikling i front av næringa.

God fiskevelferd i alle produksjonsledd er vår rettesnor. Faglig innsikt og løsningsorientert tenkning kreves for å lykkes i dette arbeidet. Gjennom rutiner og praktisk utøvelse sikter vi mot best mulig fiskehelse og resultat.

Dyktige ansatte og ulike samarbeidspartnere som jobber målrettet for å ta næringa viktige skritt videre, ser vi som en inspirasjon og åpenbar styrke for vårt fiskehelsepersonell. I SinkabergHansen vil du bli del av et faglig sterkt miljø med mål om å løse dagens, og morgendagens, oppgaver og utfordringer.

Nærøysund er en av landets største havbrukskommuner – med kystbyen Rørvik i vekst med ny infrastruktur og gode servicefunksjoner.

Nødvendige kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog
  • Gjerne praksis fra havbruk/sjømatnæring

Egenskaper:

  • Strukturert og faglig dedikert
  • Både selvstendig og en god lagspiller
  • Trives i en hektisk hverdag

Vi kan tilby:

  • Spennende jobb med varierte utfordringer
  • Godt faglig, sosialt og inspirerende miljø
  • Lønn, forsikrings- og pensjonsordninger med konkurransedyktige betingelser.

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til konsernleder fiskehelse og kvalitet Bjørn Gillund – mob 913 86 798, eventuelt konsernleder HR Frode Lauritzen – mob 908 98 545

Søknad med CV, vitnemål og referanser innen: søndag 19. mars 2023

Dine dokumenter sender du inn her

Velkommen som søker hos SinkabergHansen!