Ferievikarer – Helse og omsorg

Ferievikarer – helse og omsorg – sommeren 2024

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal avvikle sommerferie i perioden uke 25 – 32 og vi trenger derfor vikarer i flg. stillinger:

Hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste og sykeheim:

  • Sykepleiere/Vernepleiere
  • Hjelpepleiere/Helsefagarbeidere/Omsorgsarbeidere
  • Sykepleier-//vernepleierstudenter andre studenter og elever
  • Hjemmehjelpere/assistenter

Kjøkken:

  • Kokk/assistenter

I alle stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Det er krav om Politiattest.

Søkere til miljøarbeidertjenesten og hjemmesykepleien må ha førerkort for personbil KL B.

Ønsker om eventuell avvikling av ferie må komme klart frem i søknaden.

Spørsmål til stillingene rettes til:
– Hjemmesykepleien/sykeheimen: Avdelingsleder Marte Hegge Berg, mob: 476 18 581
– Miljøarbeidertjenesten: Avdelingsleder Liss Tone Engan, mob: 900 12 907
– Kjøkken: Kjøkkensjef Gina Johansen, mob: 482 54 249

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 29. februar 2024