Kontaktperson/saksbehandler

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.

Vil du utgjøre en forskjell for andre?

Barneverntjenesten har følgende stilling ledig fra 02.04.24:

100% fast stilling som kontaktperson/saksbehandler barnevern

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester.
 • Arbeidet medfører stor grad av kontakt med barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.
 • Barneverntjenesten satser også på bruk av familieråd for å finne gode løsninger i familiens slekt og nettverk.

Vi søker en person som har:

 • Minimum 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning: fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom, alternativt annet relevant høgskoleutdanning/universitetsutdanning – gjerne med utdanning på masternivå jfr oppvekstreformen. Relevante videreutdanninger er ønskelig.
 • Gjerne relevant praksis fra barnevernsarbeid i førstelinje, herunder sosialfaglig arbeid og /eller forvaltningserfaring generelt.
 • God digital kompetanse

Ønskelige personlige egenskaper:

 • Stor grad av selvstendighet
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Kunne arbeide strukturert og målrettet
 • Kunne samarbeide og jobbe godt i team, har relasjonelle ferdigheter.
 • Evne til å håndtere konflikter
 • Robust, evne til å håndtere stress på en hensiktsmessig måte
 • Evne til å lytte, ha empati, og representerer gode verdier og holdninger
 • Kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Et godt og raust arbeidsmiljø.
 • Muligheter for fleksibilitet/arbeid hjemmefra ved bruk av digitale løsninger og full-elektronisk arkiv.
 • Veiledning på arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.
 • Gode fleksitids- og overtidsordninger.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Reisevirksomhet må påregnes.

Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Bekreftende kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk mob. 926 98 464 eller barnevernleder Bente Jakobsen mob. 481 46 185.

Søknadsfrist: 1.mars 2024

Søk via Grong kommunes nettside