Ferievikariat – sommeren 2022

Ferievikariat- sommeren 2022

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved:

 • Overhalla sykehjem
 • Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge
 • Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/ hjemmehjelp)
 • Overhalla legekontor

Vi har behov for vikarer for:

 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • hjelpepleiere/helsefagarbeidere
 • omsorgsarbeidere
 • assistenter
 • helsesekretærer
 • hjemmehjelpere
 • miljøarbeidere og miljøterapeuter

Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder MÅ komme frem i søknaden.

Avlønning:

Studenter innen helsefag direkte plasseres:

årsstudent: kr 313.400,-
årsstudent: kr 359.400.-01
årsstudent: kr 396.400,-
Øvrige etter avtaleverk.

Satsene justeres etter tariffoppgjøret pr. 01.05.2022

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 1. mars 2022.