Sykepleiere

I Bindal komme er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier, med tiltredelse 18.1.2021. Tjenestested for tiden er hjemmetjenesten.

Kort om stillingen:

 • Stillingen er i hjemmetjenestens årsturnus med 17 helger pr år.
 • Samarbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeidere for å få til et helhetlig pasientforløp.
 • Oppmøtested for tiden Bindalseide
 • Det kreves politiattest ved tiltredelse

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av brukere
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
 • Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.

Vi ønsker du at har:

 • Fullført sykepleierfaglig høgskole utdanning.
 • Nasjonal norskprøve nivå 3, og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Kan bruke IKT-verktøy, – vi har Visma profil og digitale kvalitetssystem.
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst.
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Faglig fokusert og liker utfordringer.
 • Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Et bredt spekter av faglige utfordringer med brukere i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov.
 • Opplæring i fagsystem som avdelingen bruker.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder hjemmetjenester Anita S Lund, tlf 482 13 845 – 416 06 137

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Søknadsfrist: 5.januar 2021

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

 

Ved Bindal sykehjem er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier, med tiltredelse 18.01.2021.

Kort om stillingen:

 • Ved institusjonen er det totalt 25 plasser som fordeler seg på langtidsplasser, korttidsplasser av ulike kategorier, avlastning og kommunalt akutt døgnopphold. Institusjonen har egen avdeling for demente
 • Inngår i et team med sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber tett med pasientene på sykehjemmet. Nært samarbeid med avdelingene kjøkken, vaskeri og renhold
 • Samarbeider tett tverrfaglig med hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp
 • Årsturnus med 17 helger pr år

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
 • Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene
 • Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

Vi ønsker du at har:

 • Fullført sykepleierfaglig høgskole utdanning
 • Nasjonal norskprøve nivå 3, og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fordel med erfaring fra geriatri, psykiatri, palliasjon og velferdsteknologi.
 • Kan bruke IKT-verktøy, – vi har Visma profil og digitale kvalitetssystem.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Faglig fokusert og liker utfordringer
 • Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Et bredt spekter av faglige utfordringer med brukere i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov
 • Opplæring i fagsystem som avdelingen bruker

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen, tlf 482 24 778 – 957 64 860.

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse av stilling.

Søknadsfrist: 5.januar 2021

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.