Rektor

Vi søker en utviklingsorientert og inkluderende skoleleder til Lauvsnes skole. Vi har det siste året hatt vikar i rektorstillingen og lyser nå ut denne spennende lederstillingen i en kommune med vekst i barnetallet. Om stillingen: Overordnet ansvar for skole og SFO Personalledelse og videreutvikling av skolen som en attraktiv arbeidsplass Pedagogisk utvikling og fokus på […]

Les mer

Ferievikarer – Helse og omsorg

Ferievikarer – helse og omsorg – sommeren 2024 Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal avvikle sommerferie i perioden uke 25 – 32 og vi trenger derfor vikarer i flg. stillinger: Hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste og sykeheim: Sykepleiere/Vernepleiere Hjelpepleiere/Helsefagarbeidere/Omsorgsarbeidere Sykepleier-//vernepleierstudenter andre studenter og elever Hjemmehjelpere/assistenter Kjøkken: Kokk/assistenter I alle stillingene vil personlig egnethet bli […]

Les mer

Kontaktperson/saksbehandler

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune. Vil du utgjøre en forskjell for andre? Barneverntjenesten har følgende stilling ledig fra 02.04.24: 100% fast stilling som kontaktperson/saksbehandler barnevern Arbeidsoppgaver: Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging […]

Les mer