Arealplanlegger

Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann.

På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen planlegging og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring innen, ev. er nyutdannet innen arealplanlegging. Som arealplanlegger vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer. Etter vedtak av ny samfunnsplan for Nærøysund i 2021, er arbeidet med overordna arealplan for hele kommunen i gang. Det er også planlagt oppstart av kommunedelplan for Rørvik, et arbeid arealplanlegger blir sterkt involvert i.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av kommunale arealplaner
 • Saksbehandling av private reguleringsplaner
 • Stedsutvikling
 • Prosjekt og prosessledelse innenfor ansvarsområdet
 • Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk
 • Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer
 • Digital kompetanse og interesse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Relevant utdannelse fra universitet/høgskole, som arealplanlegging/by- og regionplanlegging, arkitekt- eller landskapsarkitektutdannelse. Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre
 • Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver
 • Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen
 • Serviceorientert

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et aktivt faglig miljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass
 • Lønn etter avtale

Fornærmere informasjon om stillingen, kontakt: Enhetsleder Eli Egge, mob: 416 94 255 – eli.egge@naroysund.kommune.no

Søknadsfrist: 4. desember 2022

Søk på stillingen her