Arealplanlegger/ ingeniør/ saksbehandler

Ved virksomheten Plan- og byggesak har vi ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger/saksbehandler. Virksomheten har 11 ansatte som ivaretar oppgaver innenfor plan, byggesak, deling, kart og oppmåling.

Arbeids- og ansvarsområder:
Den nye medarbeideren vil i hovedsak få arbeidsoppgaver knyttet til kommuneplanens arealdel, kommunale reguleringsplaner og saksbehandling av kommunale og private reguleringsplaner. Andre oppgaver innenfor virksomheten kan også være aktuelle og oppgavene vil variere og gi vide utfordringer, både innen større og mindre bygge- og reguleringssaker.

Stillingen vil inngå i et planleggerteam på 3 personer, men innebærer stor grad av faglig selvstendighet innenfor eget arbeidsområde. Stillingen rapporterer direkte til virksomhetsleder.

Kommunen benytter kartprogrammet GISLINE.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskoleutdanning med kompetanse og interesse for arealplanlegging og samfunnsutvikling
 • God norsk framstillingsevne – skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ønskelig med gode datakunnskaper innen fagfeltet

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunes nettside (Ledige stillinger). Kontakt innbyggertorg tlf. 74 21 71 00 hvis du trenger hjelp.

Søknadsfrist: 21. juni 2021

Kontaktpersoner:
Kjeld Erik Sandbakken, virksomhetsleder, mobil: 971 69 371
Erik Fossland Lænd, kommunalsjef, mobil: 951 69 032