Avdelingsingeniør

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene.

SØKNADSSKJEMA

Vil du bli vår nye kollega? Teknisk avdeling i Overhalla kommune er på utkikk etter en ny avdelingsingeniør – kart og oppmåling.

Du vil inngå i teamet på teknisk. Teknisk avdeling har blant annet ansvar for;

 • Kart- og oppmålingsarbeid
 • Vei, vann og avløp
 • Eiendomsskatt og kommunale avgifter
 • Plan-, bygge- og delingssaker
 • Forvalter den kommunale bygningsmassen
 • Startlån
 • Spillemidler

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være;

 • oppmålingsforretninger og andre arbeidsoppgaver i henhold til matrikkelloven
 • eiendomsregistrering (matrikkelføring)
 • Saksforberedelse/saksfremlegg av ulike saker til politisk behandling
 • Oppdatering og vedlikehold av kommunen sitt kartverk (FKB) og GIS
 • Kjøp og salg av kommunal eiendom
 • Andre oppgaver etter behov og kvalifikasjoner

Vår visjon er å være positiv, frisk og framsynt. Som oppmålingsingeniør er du ofte i kontakt med folk, så gode kommunikasjonsevner er viktig. Du må ha sertifikat for bil.

Kompetanse og kvalifikasjoner vi ser etter;

 • Det søkes primært etter ingeniør eller andre med særskilt kompetanse innenfor fagområdet landmåling og GIS
 • Utdanning på minimum bachelor-nivå
 • Oppfylle kravene for å bli autorisert landmåler (kurs kan gis dersom dette mangler)
 • Er matrikkelfører (kan eventuelt sertifiseres i forbindelse med ansettelsen)
 • Har kompetanse innenfor GIS og geodata – vi benytter GISLINE
 • Erfaring fra utarbeidelse av planer og plankart
 • Har evne til å tilegne deg kompetanse på nye IT-verktøy
 • Norsk er arbeidsspråk i Overhalla kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Du kan også bli tillagt andre oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområde. Dette ut ifra hvilke kvalifikasjoner du har, og virksomhetens behov.

Vi kan tilby deg fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP og lønn etter avtale. Stillingen er 100% fast stilling. På teknisk er det mye humor, høyt under taket, og muligheter for å jobbe på tvers av fagområder.

Om du har spørsmål, ta kontakt med teknisk sjef Hanne Marthe Breivik på telefon 958 13 034.

Søknad sender du på elektronisk søknadsskjema innen 8. august 2022.