Bygningsvernsleder

Er du en entusiastisk tømrer med sans for historie?

Bygningsvernslederen har en sentral posisjon i forbindelse med forvaltningen av Sagbruksmuseets bygningsmasse. Sagbruksmuseet er ett av femten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge, og har ett av Norges største trehus.

Vi søker en dedikert bygningsvernleder for å ta vare på museets bygg og anlegg.

Storparten av stillingen består av praktisk arbeid på museet, men litt kontorarbeid er obligatorisk i form av rapportering, HMS og dokumentasjon. Det vil være mulighet til å få opplæring på rammesagene. Bygningsvernleder inngår i museets kultur- og bygningsvernavdeling sammen med andre håndverkere innenfor snekker/tømreryrket. Museet har egen fagleder for bygningsvern som man kan søke støtte hos.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede restaureringsprosjekter samt dokumentering og rapportering
 • Oppfølging av andre håndverkere og sesongarbeidere
 • Bistå ved rapporteringer
 • Praktiske restaureringsoppgaver
 • Betjening av maskinelt utstyr etter kompetanse

Krav til søker:

 • Erfaring som tømrer
 • Erfaring med prosjektplanlegging, ledelse og gjennomføring
 • Svennebrev eller mesterbrev i tømrerfaget
 • God erfaring med systematisk HMS-arbeid og stor fokus på HMS i arbeidshverdagen
 • Kunnskap om regional byggeskikk
 • Erfaring med bruk av nødvendige digitale verktøy
 • Evne til å kommunisere godt, både muntlig og skriftlig, med ansatte og besøkende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad

Det er en fordel om du har:

 • Praktisk erfaring med bygningsvern
 • Erfaring fra museum med god forståelse for de museale kjerneområdene
 • Formidlingserfaring

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Inkluderende og ordnede arbeidsforhold
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale i h.t. utdanning og erfaring

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Museumsleder Geir Flakken, mob: 977 35 057 – geir.flakken@museetmidt.no eller fagleder bygningsvern Per Ivar Sørensen, mob: 488 80 029 – per.ivar.sorensen@museetmidt.no

Søknadsfrist: 25. februar 2024

Søk på stillingen her

Om Norsk Sagbruksmuseum
Norsk Sagbruksmuseum har en stab på 9 ansatte med bred kompetanse innenfor formidling, forskning, dokumentasjon, samlingsforvaltning, bygningsvern, snekkerhåndverk og trelastproduksjon. Sagbruksmuseet forvalter det teknisk-industrielle kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri, en nasjonal sagbrukshistorisk gjenstandssamling og slepebåten MB Oter. Spillum Dampsag & Høvleri er et helhetlig sagbruksmiljø fra slutten av 1800-tallet, og ett av 15 nasjonalt prioriterte teknisk-industrielle kulturminner i Norge. I tillegg til rent museale oppgaver opprettholdes en lavskala produksjon på de gamle maskinene ved sagbruket.