Lufthavnbetjent/ fagkorrdinator rullende materiell

Ved Namsos lufthavn er det ledig fast stilling som lufthavnbetjent/fagkoordinator rullende materiell. Stillingen inngår i plass, brann og redningstjenesten.

Stillingshaver vil være lufthavnbetjent med tilleggsoppgave som fagkoordinator rullende materiell.

I plass, brann og redningstjenesten arbeider det i dag en overvekt av menn. Vi tror at større mangfold gir merverdi og bidrar til et enda bedre arbeidsmiljø. Avinor oppfordrer kvinner til å søke på stillingen som lufthavnbetjent.

Arbeidsoppgaver:

 • Lufthavnbetjenten inngår i brann- og redningstjenesten ved lufthavna, og utfører terminal- og plasstjeneste, samt annet vedlikeholdsarbeid.
 • Arbeidstiden er lagt opp som skift og turnustjeneste, pt. inkluderer det hjemmevakttjeneste.
 • Fagansvarlig må også evne å trekke på andre tilgjengelige personellressurser som kan yte støtte i gjennomføring av tjenesten.
 • Vedkommende skal sørge for at aktiviteter er i samsvar med helse, miljø og sikkerhet.

Kvalifikasjoner:

 • Den som tilsettes skal ved tilsetting ha helse som tilfredsstiller de medisinske kravene til stillingen i henhold til Arbeidstilsynets Veiledning om Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere, og oppfylle de til enhver tid gjeldende fysiske krav i Avinor
 • Gjeldende fysisk test (per i dag test etter Arbeidstilsynet veiledning eller arbeidsrelatert test) skal bestås før tilsetting
 • Du har et selvstendig ansvar for å opprettholde nødvendig fysisk form og god helse i ansettelsesforholdet, og bør være vant med trening og ha gode, innarbeidede rutiner for trening i egen hverdag
 • Førerkort klasse C er en forutsetning for tilsetting. Dersom dette mangler må du for egen regning forplikte deg til å ta dette innen prøvetidens utløp.
 • Inneha maskinførerbevis og kompetansebevis for utrykningskjøretøy, evt. forplikte deg til å gjennomføre slik opplæring
 • Du må gjennomføre og bestå den opplæring som er nødvendig for å utføre plass, brann og redningstjeneste
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy

For Fagkoordinator Rullende materiell gjelder:

 • Fagbrev innen mekaniske fag (bilmekaniker, lastebilmekaniker, anleggsmaskinreparatør eller lignende).
 • Relevant praksis, gjerne erfaring fra service/vedlikehold av kjøretøyer eller anleggsmaskiner

Fagansvarlig skal bidra til at lufthavnens rullende materiell er i operativ stand og klar til bruk. Dette inkluderer hovedsakelig rullende materiell for plasstjenesten, brann og redning, og lufthavnens administrative kjøretøyer.

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å ha et utstrakt samarbeid — både internt og eksternt på lufthavna
 • Du må kunne arbeide selvstendig, vise initiativ og ta ansvar
 • Trives med utfordringer og flere samtidige arbeidsoppgaver/prosjekter
 • Å være en god rollemodell med evne og vilje til samarbeid, og med en generell positiv innstilling, er viktig.
 • Du må kunne identifisere deg med, og opptre i tråd med Avinors verdikrav, og forholde deg til våre vedtatte etiske retningslinjer
 • Uttømmende politiattest (UPA) kreves før tilsetting.

Vi tilbyr:

 • Avinor tilbyr lønn etter fast tariff.
 • Tiltredelse snarest.

Ønsker du mer informasjon, kontakt gjerne lufthavnsjef Geir Tore Buvarp, mob: 905 21 935

Søknadsfrist: 5. desember 2021

Søk på stillingen her