Daglig leder

Vil du være med å friskmelde Namdalen ?

Vi søker en samfunnsengasjert, selvstendig, strukturert og utviklingsorientert leder til å videreutvikle fagteamet i Namdalen til å bli en attraktiv og foretrukken kompetansebedrift til arbeidslivet i Namdalen.

Daglig leder, som også er faglig leder, får videreutdanning som spesialist arbeidshelse som en del av stillingen. Daglig leder rapporterer til styreleder og nettverksleder i Friskgården og er en del av et daglig ledernettverk fra Dovrefjell til Salten, med spesielt ansvar for faglig kvalitet, et godt arbeidsmiljø og en sunn økonomi.

Organisasjonsverdiene helsefremmende, inkluderende, lønnsom og samspillende i kombinasjon kjerneverdiene positivt fokus, mestring, likeverd og økologi utgjør grunnfjellet i Friskgården

Alle søkere med relevant bakgrunn vil bli invitert til et INFO-møte for å bli litt mer kjent med oss, mandag 2. aug kl 18 – 20 på Teams.

Om arbeidsgiveren:

Vi friskmelder Norge er Friskgårdens samfunnsoppdrag, der vi sikrer alle nordmenn i yrkesaktiv alder en arbeidstilknytning der de yter etter evne og vi er den beste bidragsyteren til helsefremmende arbeidsplasser og langtidsfriske medarbeidere.

Friskgården Namdal, et levende forskningslaboratorium med 8 medarbeidere, mange FoU-prosjekter og en omsetning på NOK 12 mill, leverer beste praksis til kommunene og arbeidslivet i Namdalen. Med kontorer i Grong, Namsos og Rørvik har selskapet en god distribusjon av sine tjenester – fra poliklinikken i arbeidsmedisin med tjenester til hele nettverket, bedriftshelsetjeneste til 200 bedrifter og arbeidsrettet rehabilitering som en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Midt.

Friskgården har gjennom 25 år utviklet, prøvd ut og dokumentert «læring & mestring» som beste medisin – gjennom en godt dokumentert helsefremmende metodikk. 70 spesialister arbeidshelse, organisert i 8 mobile fagteam, leverer lederstøtte HMS, bedriftshelsetjeneste, sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsinkludering og forskning til arbeidslivet fra Dovrefjell og nordover.

Søknadsfrist: 31. juli 2021

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Nettverksleder, Svein Myhr, mob: 977 10 410 eller daglig leder, Bendy Appelkvist, mob: 995 25 085

Søk på stillingen her