Menighetspedagog

Namsos og Klinga menigheter ligger i Namsos kommune. Det er ei kirke i hver menighet. Menighetene tilhører Midtre Namdal kirkelige fellesråd som har sitt hovedkontor i Namsos. I dette kontorfellesskapet har også menighetspedagogen kontor.

I Namsos er det sykehus, Nord universitet har et studiested i byen, det er kulturhus med bibliotek, konsertsal og kunstmuseum, og et godt kinotilbud. Byen har et aktivt idrettsmiljø, og for den friluftsinteresserte, er det et vell av muligheter i hele kommunen. Namsos har kortbaneflyplass med flere daglige avganger til Trondheim og nordover. — Menighetspedagog i Namsos og Klinga

Vi søker etter menighetspedagog for fast ansettelse. Stillingsandelen vil være inntil 65%, etter avtale med den som tilbys stillingen. I tillegg kan det være aktuelt å tilby den som ansettes et engasjement i konfirmantundervisningen.

Er du kreativ, kontaktskapende og kan tenke deg å formidle det kristne budskapet til barn og unge? Kanskje kan Klinga og Namsos menigheter bli din neste arbeidsplass? Stillingen har kontorplass på Namsos kirkekontor.

Vi søker deg som trives med å arbeide i team sammen med ansatte og frivillige, men som også evner å jobbe selvstendig. Du vil inngå i et godt kollegialt fellesskap med flere andre i trosopplæringen i Namdal prosti.
Dersom søkere ikke oppfyller kvalifikasjonskrav for menighetspedagoger (3-årig høyskole/universitetsutdanning med 30 studiepoeng i kristendom og 30 studiepoeng i pedagogikk), vil det gis mulighet for ansettelse som menighetsarbeider, samtidig som den ansatte gis anledning til videreutdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Å følge opp og videreutvikle arbeidet med trosopplæringen i menighetene i Klinga og Namsos, f.eks. babysang, bokutdelinger, barnekor/klubb, «Lys våken», «Tårnagenthelg» og tiltak etter konfirmanttiden.
 • Å formidle den kristne tro til barn og unge
 • Annet arbeid blant barn og unge
 • Å engasjere ungdommer til å delta i arbeidet
 • Å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Pedagogisk erfaring
 • God til å formidle og samhandle med barn og unge
 • Relevant praksis kan kompensere for formell utdanning

Annet:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Du må være fleksibel mht. arbeidstid (helg- og kveldsarbeid må påregnes)

Vi tilbyr:

 • Et positivt og godt arbeidsfellesskap
 • Frihet og fleksibilitet i planlegging, arbeidstid og jobbutførelse
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Lønn etter tariff og pensjonsordning i KLP

Søknad og frist:

 • Søknad med CV sendes på e-post til soknad@kirken.namdal.no
 • Utlysningstekst på våre sider finner du her
 • Søknadsfrist: 28. februar 2022.

For mer info om stillingen, kontakt:

 • Gunn Ågot Leite, trosopplæringskoordinator, 934 65 901
 • Magne Bergslid, kirkeverge, 913 85 001