Daglig leder

Kjenner du deg igjen i disse beskrivelsene?

• God samfunnskunnskap- og forståelse
• Innsikt i og forståelse for politiske prosesser
• Innsyn i eller erfaring fra offentlig forvaltning
• Være døråpner inn til nasjonale og regionale myndigheter
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• God formidlingsevne både skriftlig og muntlig
• Utviklings- og mulighetsorientert
• Offensiv og engasjert
• Samlende og inspirerende

Da kan du være den vi søker etter.

Namdal regionråd er interkommunalt politisk råd for 11 kommuner i Namdalen. Regionrådet har sekretariat i Namdalshagen i Namsos med to faste stillinger og prosjektmedarbeidere. Namsos kommune er vertskommune. Arbeidet i regionrådet er allsidig, utviklingsorientert, utfordrende og spennende – og krever god arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å handle raskt.

Vi forventer at daglig leder
• Kan realisere de mål og strategier som regionrådet arbeider etter
• Følger opp de vedtakene som fattes
• Bidrar til saksutredninger og uttalelser i strategisk viktige saker for regionen
• Initierer prosjekter og skaffer ekstern finansiering til disse
• Er sekretariatsleder med ansvar for økonomi og personell
• Ivaretar sekretærfunksjonen i regionrådets ulike organer
• Representerer regionrådet der dette er naturlig
• Planlegger og koordinerer møter både internt og med eksterne aktører.

Ønskelige kvalifikasjoner
• Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
• Relevant erfaring fra offentlig forvalting eller prosjektledelse
• Kunnskap om, og helst erfaring fra offentlig forvaltning
• Personlig egnethet vektlegges.

Daglig leder rapporterer til regionrådets leder.

Vi tilbyr:
• Mulighet til å bidra til utvikling i Namdalen
• Mulighet til å lede spennende prosesser i tett samarbeid med våre kommuner
• Fast stilling
• Fleksibel arbeidstid
• God pensjonsordning
• Avtalefestet lønn

Er du den vi søker etter? Har du interesse for stillinga?

Søknadsfrist: 30.april 2020

Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk via knappen ”Søk her”. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.