Enhetsleder for bo- og miljøtjenesten

Vi søker etter ny enhetsleder ved bo- og miljøtjenesten i Overhalla kommune.

Utvikling – samhandling – ledelse

Bo- og miljøtjenesten består av botilbud til mennesker med funksjonshemming, boveiledning, miljøterapi, avlastning barn/unge/voksne og støttekontakt barn/unge/voksne. Bo- og miljøtjenesten er én av kommunens i alt 4 enheter innenfor helse og omsorg (Overhalla sykeheim, Hjemmetjenesten, Helse og familie og Bo- og miljøtjenesten). Enhetsleder rapporter til rådmannen.  Vi ønsker oss en leder som liker utfordringer, som er løsningsorientert og som er opptatt av tjenesteutvikling.

Vi er i ferd med å bygge nye omsorgs- og avlastningsboliger med tilhørende aktivitetstilbud og bemanningsbase. Dette innebærer også fokus på utvikling av tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for økonomi, fag- og tjenesteutvikling.
 • Leder for 28 ansatte og 17 årsverk.
 • Sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og god samhandling med ressurser i lokalsamfunnet.
 • Disponere personell fleksibelt ift. enhetens helhetlige bemanningsbehov.
 • Aktiv deltagelse i lederteamet innenfor helse og omsorg.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets-/høgskoleutdanning innen helse.
 • Relevant ledererfaring og lederutdanning.
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk og erfaring med turnusarbeid.
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Er en pådriver som kan inspirere og motivere medarbeidere.
 • Er en tydelig leder.
 • Har god gjennomføringsevne og kapasitet.
 • Kan arbeide systematisk og målrettet.
 • Er løsningsorientert og omstillingsdyktig.
 • Har gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby:

 • En spennende og krevende jobb.
 • Gode muligheter for personlig utvikling som leder.
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale. Gode pensjonsvilkår.

For nærmere opplysninger kontakt fagsjef helse og omsorg Bente Eidesmo tlf. 979 58 279 eller rådmann Trond Stenvik tlf. 971 40 392.

​Søk elektronisk her innen 21.06.19.